Używana przeglądarka jest przestarzała. Z tego powodu może ona wywoływać błędy w prezentacji tej strony. Prosimy zaktualizować przeglądarkę. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, prosimy skontaktować się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 26 28 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Bilans roku w Toll Collect GmbH

Berlin, 16 lut 2016

Od momentu wprowadzenia obowiązku uiszczania opłat drogowych w Niemczech 1 stycznia 2005 roku system Toll Collect zarobił dla państwa łącznie ponad 44 miliardy euro. Tym samym system ten, działając stabilnie i niezawodnie dokładnie od jedenastu lat, ma istotny wkład w finansowanie infrastruktury drogowej.

Hanns-Karsten Kirchmann, Prezes Zarządu spółki Toll Collect GmbH, mówi: „Toll Collect to godny zaufania partner Republiki Federalnej Niemiec. Ponownie udowodniliśmy to w 2015 roku. Trzy projekty pomyślnie zrealizowane w terminie równolegle do regularnej pracy systemu zapewniającej stałą skuteczność poboru wynoszącą 99,9 procent. To wyjątkowe osiągnięcie, które wiele mówi na temat efektywności przedsiębiorstwa i jego pracowników”.

Projekty dotyczące rozszerzenia obowiązku uiszczania opłat drogowych zakończone sukcesem

W minionym roku liczba rozliczonych kilometrów wzrosła z 28 mld do prawie 30 mld. Do wzrostu z jednej strony przyczyniło się rozszerzenie obowiązku uiszczania opłat drogowych na kolejne 1100 kilometrów dróg federalnych oraz wprowadzenie obowiązku uiszczania opłat drogowych przez pojazdy i zestawy pojazdów o niższej dopuszczalnej masie całkowitej, tj. od 7,5 tony. Z drugiej strony wzrost ten jest wyrazem dobrej koniunktury w minionym roku. W związku z rozszerzeniem obowiązku uiszczania opłat drogowych w roku 2015 w systemie Toll Collect zarejestrowanych zostało około 30 500 nowych firm oraz prawie 300 000 należących do nich pojazdów. Wśród nich znalazły się zarówno pojazdy użytkowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony, jak i samochody ciężarowe powyżej 12 ton. Z tych 300 000 nowo zarejestrowanych pojazdów około połowa pochodzi z Niemiec.

Dostosowanie taryf

Obok realizacji obu projektów mających na celu rozszerzenie opłat drogowych od samochodów ciężarowych, w 2015 roku doszło także do zmiany taryf. W dodatku dwa razy: w styczniu 2015 roku nie tylko wprowadzono osobną taryfę dla pojazdów Euro 6, lecz także od tego momentu taryfa opłaty drogowej wynika z dwóch składowych – jedna stanowi opłatę infrastrukturalną, druga natomiast to udział w kosztach związanych z zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym przez samochody ciężarowe. Wysokość tej ostatniej zależy od klasy emisji spalin pojazdu.

W przypadku samochodów ciężarowych o klasie emisji spalin Euro 6 nie są naliczane koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza.

Drugie dostosowanie taryf przeprowadzono zgodnie z planem w październiku 2015 roku: miało wówczas miejsce zwiększenie liczby klas osi z dotychczasowych dwóch do czterech.

Jakość przez duże „J”

Po rozszerzeniu obowiązku uiszczania opłat drogowych oraz zmianach w taryfie, Toll Collect w zakresie poboru i rozliczania opłat osiągnął – podobnie jak w poprzednich latach – poziom jakości wynoszący 99,9 procent. Poziom jakości badany jest przez Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego.

Po pierwsze ekonomia

Koszty eksploatacji systemu poboru opłat drogowych od 2005 roku ulegają nieustannemu obniżeniu. Dzięki ciągłej optymalizacji systemu koszty jego użytkowania zmniejszyły się z około 19 procent na przełomie 2004 i 2005 roku do średnio 12 procent w ostatnich latach. Uzyskane oszczędności przekładają się na korzyści dla zleceniodawcy w postaci niższych opłat eksploatacyjnych. Na najbliższe lata zaplanowano dalsze obniżanie kosztów. Koszty operacyjne systemu poboru opłat drogowych wynoszą obecnie znacznie mniej niż zakładano w planach, dzięki którym swego czasu Toll Collect wygrał z innymi oferentami i uzyskał zamówienie.

Toll Collect zgodnie z wymogami zleceniodawcy obsługuje jedyny system poboru opłat drogowych w Europie obejmujący dwie przygotowane do pracy w pełnym wymiarze obciążenia procedury poboru: automatyczną – za pośrednictwem komunikacji satelitarnej i sieci komórkowej oraz ręczną – poprzez 3500 terminali poboru opłat drogowych oraz Internet. Daje to użytkownikowi korzystną możliwość wyboru spośród opcji rezerwacji i płatności. Ani automatyczny pobór opłat drogowych, ani aktualizacja danych dotyczących odcinków dróg i taryf nie wymagają określonej infrastruktury drogowej. Około 600 zatrudnionych pracowników dysponuje unikalną wiedzą operacyjną – są oni doskonale przygotowani na wyzwania przyszłości.

Kontakt

Biuro informacji prasowej

tel.: +49 30 74077-2200
fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Kontakt

Komunikacja
Martin Rickmann
tel.: +49 30 74077-2400
fax: +49 30 74077-2221
E-mail

Biuro informacji prasowej
Claudia Steen
tel.: +49 30 74077-2200
fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Zum Seitenanfang

Build: 31.3.2.0

Node: tpm2r605