Używana przeglądarka jest przestarzała. Z tego powodu może ona wywoływać błędy w prezentacji tej strony. Prosimy zaktualizować przeglądarkę. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, prosimy skontaktować się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 26 28 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Słupki kontrolne będą w przyszłości sprawdzać na drogach federalnych, czy dokonano opłat drogowych od samochodów ciężarowych

Berlin, 11 paź 2016

W dniu 13 października 2016 r. w Sarstedt k. Hildesheim na drodze krajowej B6 zostanie ustawiony pierwszy słupek kontrolny. W ramach przygotowań technicznych systemu poboru opłat drogowych do planowanego od 2018 r. rozszerzenia obowiązkowej opłaty drogowej na dalsze 40 000 kilometrów dróg federalnych firma Toll Collect do końca tego roku ustawi w każdym kraju związkowym najpierw po jednym słupku kontrolnym w celu przetestowania. Od 2018 r. słupki kontrolne będą sprawdzać, czy od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t zostały dokonane opłaty za korzystanie z dróg federalnych.

Lokalizacja słupków kontrolnych została uzgodniona ze zleceniodawcą i krajami związkowymi. Testy mają na celu zgromadzenie informacji, które zostaną wykorzystane w późniejszym czasie. Podczas pierwszego etapu słupki kontrolne nie będą jeszcze aktywne. Jesienią 2017 r. rozpocznie się instalacja około 600 słupków kontrolnych na drogach federalnych.

Dotychczas na płatnych drogach federalnych przestrzeganie obowiązku uiszczania opłat drogowych sprawdzane było za pomocą mobilnych i przenośnych urządzeń. W przyszłości na drogach federalnych zastosowane zostaną stałe urządzenia kontrolne, które będą uzupełnieniem kontroli mobilnych. Urządzenia te funkcjonują podobnie do mostków kontrolnych na autostradach i podobnie jak mostki będą przekazywać do centrali kontrolnej wyłącznie dane pojazdów, w przypadku których zachodzi podejrzenie niedokonania lub dokonania nieprawidłowej opłaty drogowej. Wszystkie inne dane są od razu usuwane na miejscu w słupku kontrolnym. W przeciwieństwie do mostków kontrolnych słupki wymagają znacznie mniej miejsca i tym samym lepiej wtapiają się w otoczenie. Słupki mają 4 metry wysokości i będą pomalowane w taki sposób, aby nie można było ich pomylić z urządzeniami do kontroli prędkości.

Obowiązek uiszczania opłat drogowych ma zastosowanie w Niemczech na autostradach i niektórych drogach federalnych i podlegają mu pojazdy i zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t.

Kontakt

Biuro informacji prasowej

tel.: +49 30 74077-2200
fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Kontakt

Komunikacja
Martin Rickmann
tel.: +49 30 74077-2400
fax: +49 30 74077-2221
E-mail

Biuro informacji prasowej
Claudia Steen
tel.: +49 30 74077-2200
fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Zum Seitenanfang

Build: 31.3.2.0

Node: tpm2r605