Wyświetlanie kategorii wagowych na wyświetlaczu urządzenia pokładowego


Urządzenie pokładowe, na wyświetlaczu widoczna kategoria osi i kategoria wagowa
Berlin,

Od 1 czerwca 2018 r. nowe kategorie wagowe będą widoczne na urządzeniach pokładowych.

W imieniu Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Toll Collect opracował system pobierania opłat drogowych od samochodów ciężarowych i przygotował go pod względem technicznym do rozszerzenia od dnia 1 lipca 2018 r.poboru opłat drogowych na wszystkie drogi federalne. W ramach dalszych prac technicznie możliwe było zróżnicowanie opłat drogowych według dodatkowych kategorii wagowych.

W odróżnieniu od poprzednich kategorii wagowych, bezpłatnej (dmc poniżej 7,5 t) i płatnej (dmc od 7,5 t), od 1 czerwca 2018 r. na urządzeniach pokładowych będą wyświetlane następujące kategorie wagowe:

  • < 7,5 t
  • ≥ 7,5 t – 11,99 t
  • ≥ 12 t – 18 t
  • > 18 t

Obowiązujące obecnie taryfy znajdują się na stronie www.toll-collect.de i obowiązują zarówno na autostradach, jak i drogach federalnych. Ponieważ na razie nie tracą one ważności, nieprawidłowy wybór i ustawienie jednej z kategorii wagowych w zakresie od 7,5 t do > 18 t nie będzie karane.

Dotychczasowe obowiązki kierowcy w zakresie współpracy pozostają niezmienione. Jeśli pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 7,5 t jest w trasie, kierowca musi wybrać ustawienie „< 7,5 t”, jeśli jedzie z przyczepą, a dmc wynosi 7,5 t lub więcej, wybiera „≥ 7,5 t” i podlega obowiązkowi uiszczania opłat drogowych. Ponadto należy nadal podawać aktualną liczbę osi, jeżeli różni się ona od liczby osi spersonalizowanej w urządzeniu pokładowym.

Ustawa o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych zostanie jak najszybciej dostosowana na podstawie nowej ekspertyzy dotyczącej kosztów infrastruktury. Będzie to skutkować nowymi stawkami opłat za przejazd i nowymi zobowiązaniami do współpracy. Zgodnie z nową ekspertyzą w sprawie kosztów infrastruktury możliwe i zamierzone ze strony ustawodawcy jest wprowadzenie nowych kategorii wagowych.

Kontakt

Czekamy na Państwa telefon lub e-mail.

Biuro informacji prasowej

Osoba kontaktowa

Dalsze rekomendacje