Używana przeglądarka jest przestarzała. Z tego powodu może ona wywoływać błędy w prezentacji tej strony. Prosimy zaktualizować przeglądarkę. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, prosimy skontaktować się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 26 28 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Za cztery tygodnie na wszystkich drogach federalnych zaczną obowiązywać opłaty drogowe od samochodów ciężarowych

Berlin, 1 cze 2018

Przygotowania techniczne związanie z rozszerzeniem obowiązku uiszczania opłat drogowych od samochodów ciężarowych przebiegają zgodnie z planem. W związku z poborem opłaty drogowych na wszystkich drogach federalnych nastąpił dalszy rozwój techniczny systemu poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Dotyczy to zarówno automatycznego, jak i ręcznego systemu poboru opłat drogowych oraz ich kontroli. Tym samym od 1 lipca 2018 roku opłatami drogowymi od samochodów ciężarowych w Niemczech zostaną objęte wszystkie drogi federalne. Aktualnie obowiązek uiszczania opłat drogowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t obowiązuje w Niemczech na około 15 000 kilometrach autostrad i wybranych dróg federalnych. Wraz z rozszerzeniem obowiązku uiszczania opłat drogowych na wszystkie drogi federalne od połowy roku sieć płatnych odcinków dróg zwiększy się do około 52 000 kilometrów.

Szacuje się, że obowiązkiem uiszczania opłat drogowych od samochodów ciężarowych zostanie dodatkowo objętych około 30 000 przedsiębiorstw z różnych branż. Przedsiębiorstwa powinny wykorzystać czas do 1 lipca 2018 roku na sprawdzenie, czy ich pojazdy lub zespoły pojazdów spełniają kryterium dopuszczalnej masy całkowitej od 7,5 t, a następnie zdecydować, w jaki sposób chcą dokonywać opłat drogowych w przyszłości.

Automatyczny system wykupu

Pobór opłaty drogowej przez urządzenie pokładowe w ramach automatycznego systemu wykupu to wciąż najwygodniejszy sposób wywiązania się z tego obowiązku. Od października 2017 roku do końca marca 2018 roku około 1,1 miliona urządzeń pokładowych, służących do automatycznego poboru opłat, będzie stopniowo przechodzić ze zdecentralizowanego systemu na centralny system poboru opłat drogowych. Urządzenia pokładowe wysyłają z pewnym opóźnieniem zakodowane dane przejazdów i istotne do obliczenia opłaty drogowej dane pojazdu do centrum obliczeniowego Toll Collect. Tam odbywa się naliczanie opłat za przejechane, płatne odcinki dróg. Przedsiębiorstwa transportowe i kierowcy mogą znaleźć informacje na temat poszczególnych przejazdów na portalu klienta w zakładce „Nierozliczone jazdy” najpóźniej po 48 godzinach – jednak z reguły są one dostępne znacznie wcześniej. Przypisywanie miejsc powstawania kosztów do poszczególnych przejazdów i klientów w urządzeniu pokładowym ułatwia późniejsze rozliczanie.

Nowe kategorie wagowe będą widoczne od 1 czerwca 2018 roku

W ramach dalszych prac technicznie możliwe było zróżnicowanie opłat drogowych według dodatkowych kategorii wagowych.

Nowe kategorie wagowe będą widoczne na urządzeniach pokładowych od 1 czerwca 2018 roku:

  • < 7,5 t
  • ≥ 7,5 t – 11,99 t
  • ≥ 12 t – 18 t
  • > 18 t

Dopuszczalna masa całkowita, podawana podczas rejestracji, jest na stałe zapisana w urządzeniu pokładowym. Należy dostosować masę, jeżeli doczepiona lub odczepiona została przyczepa.

Aktualnie obowiązujące stawki opłat za przejazd będą początkowo obowiązywać również po 1 lipca 2018 r. Nieprawidłowy wybór i ustawienie jednej z kategorii wagowych w zakresie od 7,5 t do > 18 t nie będzie na razie karane. Obowiązki kierowcy w zakresie współpracy pozostają na razie takie same. Ponadto należy nadal podawać aktualną liczbę osi, jeżeli różni się ona od liczby osi spersonalizowanej w urządzeniu pokładowym. Aktualne taryfy znajdują się na stronie www.toll-collect.de i obowiązują zarówno na autostradach, jak i drogach federalnych.

Ustawa o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych zostanie jak najszybciej dostosowana na podstawie nowej ekspertyzy dotyczącej kosztów infrastruktury. Będzie to skutkować nowymi stawkami opłat za przejazd i nowymi zobowiązaniami do współpracy. Zgodnie z nową ekspertyzą w sprawie kosztów infrastruktury możliwe jest wprowadzenie nowych kategorii wagowych, co zresztą zamierza zrobić ustawodawca.

Ręczny system wykupu

Udoskonalony ręczny system wykupu oferuje różne możliwości dokonywania opłat drogowych. Jedno pozostaje niezmienione: opłatę drogową należy uiścić przed rozpoczęciem jazdy. Ręczny system wykupu jest dostępny za pośrednictwem aplikacji Toll Collect przeznaczonej do mobilnych urządzeń końcowych, takich jak smartfony i tablety. W dalszym ciągu można też dokonywać wykupu za pośrednictwem komputerów stacjonarnych lub 1100 nowych terminali opłat drogowych. Nowe terminale opłat drogowych uzupełnią system wykupu online.

Intuicyjne menu pomaga klientowi szybko i w prosty sposób dokonać opłaty drogowej. Niezależnie od tego, czy klient dokonuje wykupu przy pomocy smartfona, tabletu, komputera stacjonarnego lub terminalu opłat drogowych, zawsze będzie miał do czynienia z tym samym interfejsem. Dopasowuje się on do danego urządzenia i ułatwia obsługę. Wykup jest możliwy w języku niemieckim, angielskim, francuskim i polskim.

Klient będzie mógł korzystać z każdego dostępnego sposobu wykupu w systemie ręcznym bez konieczności rejestracji w Toll Collect. Poza tym nowy, ręczny system wykupu oferuje dodatkową usługę dla niezarejestrowanych klientów: Po założeniu konta do wykupu klienci będą mogli zapisywać pojazdy, w przypadku których często dokonuje się wykupu w systemie ręcznym, a także często pokonywane odcinki i maksymalnie trzy sposoby płatności.

Kolumny kontrolne

W przyszłości kolumny kontrolne rozmieszczone na drogach federalnych będą sprawdzać, czy obowiązkowe opłaty drogowe zostały uiszczone. Kolumny kontrolne stanowią uzupełnienie kontroli mobilnych dokonywanych przez Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG). Na drogach federalnych nie będą stawiane mostki kontrolne. Pod względem technicznym kolumny kontrolne są wyposażone w podobne funkcje jak mostki kontrolne zainstalowane na autostradach. Około 600 kolumn kontrolnych, które mają cztery metry wysokości i są pomalowane na niebiesko/zielono, będzie sprawdzać, czy przejeżdżające pojazdy podlegają opłatom drogowym i czy obowiązek ten został spełniony.

Kontakt

Biuro informacji prasowej

tel.: +49 30 74077-2200
fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Kontakt

Komunikacja
Martin Rickmann
tel.: +49 30 74077-2400
fax: +49 30 74077-2221
E-mail

Biuro informacji prasowej
Claudia Steen
tel.: +49 30 74077-2200
fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Zum Seitenanfang

Build: 32.4.0.3, Content: undefined, Node: tpm2r603