Od 1 stycznia 2019 roku deklarowanie kategorii wagowej jest obowiązkowe


Ręka wprowadzająca na urządzeniu pokładowym kategorię wagową i kategorię osi. Obydwa wpisy są widoczne na wyświetlaczu urządzenia pokładowego.

Od 1 stycznia 2019 roku na terenie Niemiec obowiązują nowe taryfy opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Zgodnie z najnowszą, 5 poprawką do ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych kategoria wagowa jest parametrem koniecznym do obliczenia wysokości opłaty drogowej. W przyszłości stawka opłaty za kilometr będzie składać się z trzech stawek częściowych: kosztów infrastruktury odpowiednio do kategorii wagowej pojazdu lub zestawu pojazdów podlegających opłatom drogowym, kosztów związanych ze spowodowanym zanieczyszczeniem powietrza zależnie od klasy emisji spalin oraz kosztów związanych z natężeniem hałasu w wysokości 0,002 euro za kilometr.

Kategorie wagowe dostępne są już od lata 2018 roku na urządzeniach pokładowych. Od 1 stycznia 2019 roku kierowcy samochodów ciężarowych w ramach obowiązku współdziałania będą musieli prawidłowo ustawiać kategorię wagową. Masę należy przyporządkować do jednej z następujących kategorii wagowych: dopuszczalna masa całkowita od 7,5 do 11,99 ton (dmc), dopuszczalna masa całkowita od 12 do18 ton i większa niż 18 ton. W przypadku dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 18 ton dodatkowo rozróżnia się pojazdy o maks. 3 osiach lub 4 i więcej osiach, co kierowca samochodu ciężarowego musi podać w urządzeniu pokładowym. W przypadku pojazdów i zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton można dodatkowo ustawić liczbę osi. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 7,5 tony nie podlegają opłatom drogowym.

Do ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów sumuje się, inaczej niż mówi ustawa o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Nie uwzględnia się przy tym obciążenia podpór i nacisku naczepy.

Kontakt

Czekamy na Państwa telefon lub e-mail.

Biuro informacji prasowej

Osoba kontaktowa

Dalsze rekomendacje

Blog

Zużyte akumulatory elektrycznych samochodów ciężarowych ekologiczne w stanie spoczynku

Aktualny wpis