Opłaty drogowe od samochodów ciężarowych na terenie Niemiec: pomyślne wdrożenie zmiany taryf

Od wczoraj godz. 00:00 na terenie Niemiec obowiązują nowe taryfy opłat drogowych dla pojazdów i zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony. Stawka opłaty za kilometr składa się z trzech stawek częściowych: kosztów infrastruktury odpowiednio do kategorii wagowej pojazdu lub zestawu pojazdów podlegającego opłatom drogowym, kosztów związanych ze spowodowanym zanieczyszczeniem powietrza zależnie od klasy emisji spalin oraz kosztów związanych z obciążeniem hałasem w wysokości 0,002 euro za kilometr.

Od teraz kierowcy samochodów ciężarowych w ramach obowiązku współdziałania muszą prawidłowo ustawiać kategorię wagową. Masę pojazdu należy przyporządkować do jednej z następujących kategorii wagowych: dopuszczalna masa całkowita (dmc) od 7,5 tony do 11,99 tony, od 12 ton do 18 ton lub powyżej 18 ton. Od dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 18 ton koszty te zostają dodatkowo zróżnicowane w zależności od liczby osi (do 3 osi lub 4 i więcej osi), którą kierowca samochodu ciężarowego musi podać w urządzeniu pokładowym. W przypadku pojazdów i zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton ustawienie liczby osi jest dobrowolne.

Do ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów sumuje się, inaczej niż mówi ustawa o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Nie uwzględnia się przy tym obciążenia podpór i nacisku naczepy.

Z opłat drogowych od samochodów ciężarowych zwolnione są samochody ciężarowe z napędem elektrycznym, a do końca 2020 roku także samochody ciężarowe napędzane gazem ziemnym.

Nowe taryfy zostały wprowadzone do systemu poboru opłat drogowych w tygodniach poprzedzających święta Bożego Narodzenia. Klienci mogli już dzień wcześniej dokonać wykupu w systemie ręcznym za pomocą aplikacji, komputera lub terminala.

Taryfy opłat drogowych są określone w niemieckiej federalnej ustawie o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych i opierają się na wynikach ekspertyzy o kosztach budowy, utrzymania i eksploatacji dróg opublikowanej wiosną 2018 roku.

Kontakt

Czekamy na Państwa telefon lub e-mail.

Biuro informacji prasowej

Osoba kontaktowa

Dalsze rekomendacje

Blog

Zużyte akumulatory elektrycznych samochodów ciężarowych ekologiczne w stanie spoczynku

Aktualny wpis