Sukces i niezawodne działanie wspólnego z Austrią serwisu poboru opłat drogowych

Monachium,

Na targach transport logistic w Monachium niemiecki operator systemu poboru opłat drogowych - firma Toll Collect - prezentuje serwis poboru opłat drogowych Toll2GO. Serwis wprowadzony w 2011 roku przez operatorów systemu poboru opłat drogowych ASFINAG w Austrii i Toll Collect w Niemczech jest pionierskim przykładem tego, z jak ogromnym powodzeniem można wdrażać regionalnie - w postaci usług transgranicznych i przede wszystkim międzysystemowych - elektroniczne systemy poboru opłat drogowych.

Z serwisu poboru opłat drogowych TOLL2GO korzysta około 16 000 krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw transportowych z ponad 40 krajów, dysponujących ponad 152 000 pojazdów. Szczególnie przedsiębiorstwa z Niemiec, Polski, Czech, Holandii, Hiszpanii, Rumunii, Litwy, Węgier i Austrii korzystają z tego serwisu, a wiele z nich robi to od ponad pięciu lat.

Urządzenie pokładowe (On-Board Unit, OBU) firmy Toll Collect jest warunkiem korzystania z serwisu poboru opłat drogowych. Urządzenie to dowiodło, że jest elastyczne i interoperabilne w zastosowaniu. Za pośrednictwem urządzeń pokładowych Toll Collect około 152 000 pojazdów wygenerowało w 2018 roku w Austrii wpływy z tytułu poboru opłat drogowych w wysokości 190 mln euro. Stanowi to około 12 procent wpływów z poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych w kraju sąsiadującym.

W Austrii opłaty są uiszczane za pośrednictwem należącego do urządzenia pokładowego modułu DSRC do komunikacji krótkodystansowej. Moduł DSRC działa w oparciu o technologię mikrofalową i w przypadku przejechania przez punkt poboru opłat drogowych na austriackich autostradach i drogach szybkiego ruchu inicjuje transakcję w identyczny sposób jak GO-Box. Transakcja ta jest następnie przekazywana z punktu poboru dalej do centrum obliczeniowego ASFINAG celem rozliczenia opłaty. Dzięki korzystaniu z urządzenia pokładowego Toll Collect przedsiębiorstwa transportowe mogą zrezygnować z GO-Box i mają tym samym jedno urządzenie do poboru opłat drogowych mniej w samochodzie ciężarowym. Urządzenie pokładowe Toll Collect, wbudowane na stałe w samochodzie ciężarowym, wyróżnia się dużą niezawodnością i stabilnością. W Niemczech urządzenie nadal pobiera opłaty drogowe, wykorzystując nawigację satelitarną.

Mimo stosowania jednego wspólnego urządzenia pokładowego przedsiębiorstwa transportowe mają zawartą umowę z każdym z operatorów oddzielnie. Należne opłaty będą, tak jak dotychczas, rozliczane oddzielnie przez obu operatorów.

Szybka i prosta rejestracja w TOLL2GO jest możliwa bezpośrednio w ASFINAG na stronie www.go-maut.at za pośrednictwem w pełni elektronicznego portalu SelfCare. Klienci, którzy nie mają jeszcze dostępu do portalu SelfCare, uzyskają go szybko i bez ponoszenia kosztów. Proces wymiany informacji na temat rejestracji pojazdów między ASFINAG a Toll Collect przebiega w pełni automatycznie przy wykorzystaniu interfejsu danych. Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone prawidłowo, urządzenie pokładowe umożliwia pobór opłat drogowych w ramach wspólnego serwisu TOLL2GO z reguły w ciągu 15 minut.

Kontakt

Czekamy na Państwa telefon lub e-mail.

Biuro informacji prasowej

Osoba kontaktowa

Dalsze rekomendacje