Pobór opłat drogowych dostarcza dane o ruchu drogowym

Zanonimizowane dane z systemu poboru opłat drogowych stanowią źródło cennych informacji do celów statystycznych oraz do zarządzania ruchem


Widok z powietrza na ruchliwą autostradę

Informacje o ruchu samochodów ciężarowych

Wygenerowane przez system poboru opłat drogowych dane pozwalają uzyskać w zanonimizowanej formie szczegółowe informacje o ruchu samochodów ciężarowych i zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t na drogach federalnych w Niemczech. W ramach poboru opłat drogowych gromadzone są zanonimizowane dane, które zgodnie z najnowszą zmianą w ustawie o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych mogą być wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu zarządzania ruchem drogowym.

Animacja pokazuje odciążanie ruch drogowego

Widać tu, że ok. 80% płatnego ruchu ma miejsce na 20% sieci dróg. Animacja na przykładzie jednego tygodnia pokazuje, poza innymi informacjami statystycznymi, rozkład natężenia ruchu na drogach w ciągu dnia oraz tygodnia. Prześledzić można zarówno historię przejazdów płatnymi odcinkami dróg oraz ruch pojazdów na niemieckiej granicy, jak i natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach dróg lub regionalną specyfikę. Przy przedstawianiu potoków ruchu wyjątkowo dobrze widać duże natężenie ruchu na najważniejszych drogach łączących wschód z zachodem kraju.

Warunek: aktualne dane na temat odcinków dróg

Sieć autostrad i dróg federalnych nie jest sztywnym tworem. Podlega nieustannym zmianom, dlatego, aby pobór opłat drogowych był prawidłowy, dane na temat odcinków dróg muszą być stale utrzymywane i aktualizowane. Wymagane w tym celu dane dotyczące kart, informacje dedykowane oraz lokalne uwarunkowania w sieci dróg muszą być zawsze aktualne.