Tarife taxă rutieră de la 1 ianuarie 2023


Înregistrarea datelor axelor unui autocamion. Numărul axelor influențează valoarea taxei rutiere

Elementele tarifelor de taxă rutieră

Taxa rutieră este calculată pe baza traseului cu obligaţie de plată a taxei rutiere, parcurs de autovehiculul, și a unei cote de taxă rutieră în cenţi per kilometru, care include costurile de poluare a aerului, de poluare fonică și de infrastructură.

  • Cota de taxă rutieră privind costurile de infrastructură și de poluarea fonică depinde de categoria de greutate și de numărul de axe, în cazul vehiculelor cu greutatea totală admisă mai mare de 18 tone.
  • Cota parte din taxa rutieră pentru poluarea aerului se diferențiază în funcție de clasa de noxe. În acest sens, fiecare vehicul este clasificat în șase categorii A, B, C, D, E și F, în funcție de clasa de noxe. Clienții sunt responsabili pentru specificarea claselor de noxe; clienții sunt obligați să furnizeze în mod corect toate datele relevante pentru taxa rutieră (principiul declarației pe proprie răspundere).

Rambursarea taxelor rutiere calculate în baza ajustării tarifare din anul 2021

În cazul tarifelor introduse pentru intervalul de timp 01 octombrie 2021 - 31 decembrie 2022, incluse în taxa rutieră pentru autocamioane, cota de taxă rutieră conexă infrastructurii a scăzut, producând efecte retroactive până la data de 28 octombrie 2020. În schimb, a crescut cota conexă costurilor generate de poluarea aerului. În general, valorile de taxă rutieră/kilometru scad ușor în funcție de clasa de noxe.

Pentru deplasările realizate în perioada 28 octombrie 2020-30 septembrie 2021, o parte din taxa rutieră poate fi rambursată la cerere. Rambursarea subsetului de taxă rutieră pentru costurile de infrastructură depinde de clasa de greutate. Rambursarea poate fi solicitată de la Oficiul federal pentru logistică și mobilitate (BALM) printr-o platformă online inclusă pe pagina web. Solicitarea poate fi comunicată până la sfârșitul anului 2023.

Informații suplimentare

Găsirea tarifului adecvat

Calculatorul nostru de tarife vă trimite la tariful de taxă rutieră aferent. Porniți asistentul și selectați mai întâi clasa de noxe a autovehiculului dumneavoastră. Indicați apoi clasa de axe și de greutate respectivă. Gata. Toate valorile sunt indicate și în tabel, în partea de jos a paginii.

Stabilirea rapidă și simplă a tarifului taxei rutiere

* PMK – Clasele de reducere a particulelor sunt standarde de reechipare pentru reducerea emisiei de particule. Pentru categoria D este necesară clasa de reducere a particulelor 1 sau mai mare, pentru categoria C, clasa de reducere a particulelor 2 sau mai mare.

** Puntea tandem reprezintă două axe, puntea tridem reprezintă trei axe. Axele de ridicare şi axele suplimentare sunt întotdeauna respectate, chiar dacă, în timpul deplasării, o axă a autovehiculului este solicitată sau ridicată, deci nu are un contact cu şoseaua.

Tabele cu tarife

Clase de noxe conform Legii privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG)

* PMK – Clasele de reducere a particulelor sunt standarde de reechipare pentru reducerea emisiei de particule. Pentru categoria D este necesară clasa de reducere a particulelor 1 sau mai mare, pentru categoria C, clasa de reducere a particulelor 2 sau mai mare.

** Clasa de noxe pentru taxa rutieră este reprezentată în informaţiile privind tarifele pentru certificarea călătoriilor individuale şi detaliile privind călătoria.

  Categoria A Categoria B Categoria C Categoria D Categoria E Categoria F

Clasa de noxe
S6 EEV 1 S 5 S4,
S3 cu PMK 2*
S3,
S2 cu PMK 1*
S2 S1,
fără clasă de noxe
Euro-
Clasa de noxe
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Taxă rutieră
Clasa de noxe**
07 06 05 04 03 02 01

Cotele de taxă rutieră per kilometru, de la 1 ianuarie 2023

* PMK – Clasele de reducere a particulelor sunt standarde de reechipare pentru reducerea emisiei de particule. Pentru categoria D este necesară clasa de reducere a particulelor 1 sau mai mare, pentru categoria C, clasa de reducere a particulelor 2 sau mai mare.

** Puntea tandem reprezintă două axe, puntea tridem reprezintă trei axe. Axele de ridicare şi axele suplimentare sunt întotdeauna respectate, chiar dacă, în timpul deplasării, o axă a autovehiculului este solicitată sau ridicată, deci nu are un contact cu şoseaua.

Clasă de noxe Euro Selectarea clasei de axe și
Clasă de greutate
Poluarea fonică
Cotă parte din taxa rutieră pentru costuri externe (în cenți/km)
Poluarea aerului
Cotă parte din taxa rutieră pentru costuri externe (în cenți/km)
Infrastructură
Cotă parte de taxă rutieră (în cenți/km)
Cotă taxă rutieră
(în cenți/km)
Euro 6 7,5-11,99 t 1,6 1,5 6,7 9,8
12-18 t 1,6 1,5 10,9 14,0
>18 t până la 3 axe** 1,6 2,2 14,3 18,1
>18 t începând cu 4 axe** 1,2 2,3 15,5 19,0
Euro 5, EEV 1 7,5-11,99 t 1,6 4,3 6,7 12,6
12-18 t 1,6 5,2 10,9 17,7
>18 t până la 3 axe** 1,6 6,2 14,3 22,1
>18 t începând cu 4 axe** 1,2 6,2 15,5 22,9
Euro 4, Euro 3 + PMK 2* 7,5-11,99 t 1,6 5,9 6,7 14,2
12-18 t 1,6 6,3 10,9 18,8
>18 t până la 3 axe** 1,6 8,0 14,3 23,9
>18 t începând cu 4 axe** 1,2 8,7 15,5 25,4
Euro 3, Euro 2 + PMK 1* 7,5-11,99 t 1,6 8,8 6,7 17,1
12-18 t 1,6 10,1 10,9 22,6
>18 t până la 3 axe** 1,6 13,4 14,3 29,3
>18 t începând cu 4 axe** 1,2 14,9 15,5 31,6
Euro 2 7,5-11,99 t 1,6 11,3 6,7 19,6
12-18 t 1,6 12,1 10,9 24,6
>18 t până la 3 axe** 1,6 16,4 14,3 32,3
>18 t începând cu 4 axe** 1,2 18,2 15,5 34,9
Euro 1, Euro 0 7,5-11,99 t 1,6 11,4 6,7 19,7
12-18 t 1,6 12,3 10,9 24,8
>18 t până la 3 axe** 1,6 16,9 14,3 32,8
>18 t începând cu 4 axe** 1,2 18,7 15,5 35,4

Atenție

La solicitarea Oficiul federal pentru logistică și mobilitate, plătitorul de taxă rutieră are obligația de a dovedi exactitatea tuturor faptelor conexe colectării taxelor rutiere, prin prezentarea documentelor corespunzătoare (articolul 5 și din Legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale din Germania (BFStrMG) coroborat cu articolul 6 și 2 Regulamentul privind taxa rutieră pentru autocamioane din Germania).

La autovehiculele înmatriculate în Germania cu certificate uniforme la nivelul UE, clasa de emisie poate fi dedusă din textul de la Punctul 14 sau din codul de la 14.1 (Articolul 7 din Regulamentul privind taxa rutieră pentru autocamioane).

În cazul autovehiculelor neînregistrate în Germania, sunt valabile regulile de prezumţie eşalonate în timp, dacă clasa de noxe nu poate fi dovedită în alt mod, mai ales prin documente cu privire la îndeplinirea anumitor cerinţe de mediu în traficul CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transport) (Articolul 8 din Regulamentul privind taxa rutieră pentru autocamioane).

Plătitorului de taxă rutieră îi revine sarcina de prezentare şi de furnizare de dovezi în cazul tuturor faptelor supuse taxei rutiere. Încălcarea obligaţiei de justificare este sancţionată cu amendă contravenţională.