Declarație privind protecția datelor pentru Facebook Fanpage

Toll Collect operează o pagină de fani pe rețeaua de socializare Facebook pentru comunicarea cu publicul interesat.

Toll Collect folosește datele cu caracter personal pe care Facebook le colectează în legătură cu vizita sau cu interacțiunea dumneavoastră pe sau cu pagina noastră de fani și conținutul acesteia pentru analize statistice folosind funcția „Page Insights”. Toll Collect și Facebook Irlanda sunt responsabili în comun pentru prelucrarea acestor date Insights.

Puteți vizualiza acordul de responsabilitate comună la acest link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Conform acestui acord, Facebook Irlanda își asumă responsabilitatea principală pentru prelucrarea datelor Insights și se angajează să îndeplinească toate obligațiile din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu privire la prelucrarea datelor Insights.

Prelucrarea datelor Insights se realizează în temeiul Articolului 6 Alineatul (1) Paragraful (1) Litera (f) din Regulamentul RGPD și servește interesului legitim de a informa și de a interacționa cu publicul interesat, în măsura în care este necesar, în legătură cu subiecte legate de taxele rutiere pentru autocamioane.

Drepturile dumneavoastră

Beneficiați de următoarele drepturi, în ceea ce privește datele cu caracter personal:

  • dreptul la informare,
  • dreptul la rectificare,
  • dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”),
  • dreptul la restricționarea prelucrării,
  • dreptul de a vă opune prelucrării,
  • dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru mai multe informații despre cum să vă exercitați aceste drepturi, în special pentru a vă opune prelucrării, vă rugăm să consultați politica de date a Facebook la adresa:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa unei autorități de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Date de contact ale responsabilului comun

Facebook Ireland
Ltd. 4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlanda

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin

Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor la Toll Collect GmbH

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția datelor, nu ezitați să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor.

Autoritatea internă însărcinată cu protecția datelor
Toll Collect GmbH
10875 Berlin

tc_datenschutz@toll-collect.de