Taxă rutieră a intrat în vigoare pe toate drumurile federale


Un autocamion trece de un indicator rutier portocaliu de pe drumul federal.
Berlin,

De astăzi, pentru toate drumurile federale din Germania există obligația de plată a taxei rutiere pentru camioane și combinații de vehicul cu o greutate totală admisă de cel puțin 7,5 tone. Rețeaua de drumuri cu taxă obligatorie din Germania cuprinde acum aproximativ 52 000 de kilometri de autostrăzi și drumuri federale.

Adaptarea tehnică a sistemului de taxare pentru autocamioane cuprinde colectarea automată și manuală a taxelor rutiere, precum și controlul. Dezvoltările ulterioare au fost introduse treptat și puse în aplicare la timp. Prin introducerea, astăzi, a obligației de plată a taxei rutiere pe toate drumurile federale se încheie cu succes acest proiect cuprinzător.

Mai multe companii afectate de obligația de plată a taxei rutiere

Conform estimărilor, sunt afectate și de obligația de plată a taxei rutiere autovehiculele a aproximativ 30 000 de companii din cele mai diferite domenii. Companiile ar trebui să verifice dacă au în parcul de autovehicule autovehicule sau combinații de autovehicul cu o greutate totală admisă de cel puțin 7,5 tone și să decidă apoi modalitatea de plată a taxei rutiere.

Modificări în conectarea automată

Din octombrie 2017 până în martie 2018 au fost modificate treptat, din colectarea decentralizată în cea centralizată a taxelor rutiere, aproximativ 1,1 milioane de unități de bord (OBU) montate în autovehicule, pentru conectarea automată a taxelor rutiere. Unitățile de bord trimit temporizat și criptat la centrul de calcul Toll Collect, datele călătoriei și caracteristicile autovehiculului relevante pentru taxa rutieră. Acolo este disponibil modul de calcul al taxei rutiere pentru secțiunile de traseu cu plată.

În cadrul dezvoltării sistemului, pentru colectarea taxelor rutiere și control, au fost create premisele tehnice pentru diferențierea, pe viitor, în funcție de clasele de greutate.

Procedura de conectare manuală

Sistemul de conectare manuală dezvoltat oferă diferite posibilități pentru plata în numerar a taxelor rutiere. Elementul cel mai important al noului sistem de conectare manuală este aplicația Toll Collect și utilizarea acesteia pe terminale mobile, precum smartphone și tabletă. În continuare, se poate conecta prin intermediul unui calculator staționar sau a celor 1 100 de nou terminale de taxare rutieră. Noile terminale de taxare rutieră completează conectarea online.

Stâlpi de control

Pe viitor, stâlpii de control de pe drumurile federale vor verifica dacă este respectată obligația de plată a taxei rutiere. Stâlpii de control vin în completarea controalelor mobile ale Autorității Federale pentru Transporturile de Marfă (BAG). Nu sunt create poduri de control pe drumurile federale. Din punct de vedere tehnic, stâlpii de control dispun de funcții similare ca și podurile de control instalate pe autostrăzi. Cele aproximativ 600 de stâlpi de control, cu o înălțime de patru metri și marcați cu albastru/verde, verifică dacă autovehiculele aflate în trecere sunt supuse obligației de plată a taxei rutiere și dacă taxa a fost plătită corespunzător.

Recomandări suplimentare