Instrucțiuni suport DIN Bosch

9. Info

Încercați

  • Selectați submeniul cu tasta OK .
  • cu tastele cu săgeți < > se trece de la o informație la alta.
  • cu OK se revine la meniul principal al unității de bord.

Eroare: Vă rugăm, corectați datele introduse

În meniul „INFO” pot fi solicitate informații despre datele stocate în unitatea de bord și informații referitoare la mesajele de eroare existente care au fost deja eliminate de pe display. Pot fi accesate următoarele informații:

  • Numărul de înmatriculare al autovehiculului
  • Clasa de noxe Euro
  • Tipul de combustibil/sursa de energie
  • Codul de demontare, ca informație pentru partenerul de service
  • Numărul de serie al unității de bord
  • Mesajele de eroare care au fost deja eliminate de pe display