Utilizați un browser învechit. Este posibil ca, din acest motiv, unele elemente ale acestei pagini de internet să nu fie afișate corect. Vă rugăm să actualizați browserul. În cazul în care calculatorul dumneavoastră face parte dintr-o rețea, luați legătura cu administratorul.

Ieșirea din afișarea mobilă

Această pagină nu poate fi afișată corect pe terminale mobile. Doriți să continuați?

Toll Collect Toll Collect

Departamentul de asistență de service

  • Apeluri din Germania:
  • 0800 222 26 28 *
  • Apeluri din afara Germaniei:
  • 00800 0 222 26 28 *

* gratuit, tarifele apelurilor din rețeaua de telefonie mobilă pot diferi

Rambursarea taxei rutiere

Pentru călătoriile realizate în perioada 28 octombrie 2020-30 septembrie 2021, o parte din taxa rutieră poate fi rambursată la cerere.

Informații suplimentare

Ce trebuie să iau în considerare atunci când solicit o rambursare?

Cererea se poate depune pentru prima dată de la data intrării în vigoare a legii, așadar de la 1 octombrie 2021.

Intervalul de timp de depunere a cererii este limitat la perioada cuprinsă între 28 octombrie 2020 și 30 septembrie 2021 inclusiv. Cererea trebuie depusă numai după ce au fost prezentate toate listele de taxe rutiere pentru întreaga perioadă. Este important să vă asigurați că cererea și documentele care trebuie depuse sunt complete. Informațiile sunt disponibile pe pagina de internet a Autorității Federale pentru Transporturile de Marfă (BAG).

www.bag.bund.de

Unde pot solicita o rambursare?

Autoritatea Federală pentru Transporturile de Marfă (BAG) a pus la dispoziție un formular electronic prin intermediul unei platforme online, prin intermediul căreia să fie formulară cererea.

Către platformă

Ce documente trebuie să anexez la cerere?

Cererea trebuie să fie însoțită de lista de taxe rutiere pentru călătoriile enumerate în cerere, un formular de control și, în cazul reprezentării, o procură. Certificarea călătoriilor individuale nu trebuie atașată la cerere. Cu toate acestea, în cerere ar trebui specificați kilometrii parcurși în scopul verificării plauzibilității cererii pentru fiecare număr de înmatriculare al autovehiculului și clasă de greutate. Pentru calcul, utilizatorul are nevoie de certificarea călătoriilor individuale în contul său de utilizator; prin urmare, aceasta ar trebui păstrată pentru perioada de depunere a cererii. Pentru fiecare formular de cerere, pot fi specificate călătorii pentru cel mult 20 de numere de înmatriculare ale autovehiculelor.

Nu am nicio certificare a călătoriilor individuale pe care să o pot anexa. De unde o pot obține?

Veți primi de la Toll Collect certificarea călătoriilor individuale efectuate în ultimele trei luni. Certificarea călătoriilor individuale este pusă la dispoziție continuu în contul dvs. de utilizator.

Autoritatea Federală pentru Transporturile de Marfă (BAG) nu are nevoie de certificarea călătoriilor individuale. Cu toate acestea, dacă este posibil, solicitantul ar trebui să specifice în cerere kilometrii parcurși pentru a se putea verifica plauzibilitatea cererii pentru fiecare număr de înmatriculare al autovehiculului și clasă de greutate. Cu toate acestea, aceasta nu este o cerință obligatorie pentru depunerea cererii.

Nu am păstrat vreo/nicio certificare a călătoriilor individuale pentru perioada 28 octombrie 2020-30 septembrie 2021. Mai pot depune încă o cerere de rambursare?

Aveți nevoie doar de lista de taxe rutiere pentru depunerea cererii.

Cu toate acestea, în cererea de rambursare trebuie să indicați kilometrii parcurși pentru a se putea verifica plauzibilitatea cererii de rambursare în funcție de numărul de înmatriculare al autovehiculului și de clasa de greutate. Puteți consulta aceste informații despre kilometri numai în certificarea călătoriilor individuale, nu și în lista de taxe rutiere. Prin urmare, ar trebui să păstrați certificările călătoriilor individuale. Chiar dacă informațiile cu privire la kilometri, specificate în cererea de rambursare, rămân valabile, puteți trimite cererea prin intermediul platformei online de pe pagina de pornire a Autorității Federale pentru Transporturile de Marfă (BAG).

Care este motivul pentru care Toll Collect poate să furnizeze certificarea călătoriilor individuale doar pentru o perioadă anterioară de 120 de zile?

Certificarea călătoriilor individuale se șterge după 120 de zile. După intervalul menționat, lista de taxe rutiere a fost achitată și nu au fost depuse reclamații. Această reglementare reiese din Legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG), care reglementează, de asemenea, ștergerea datelor.

Unde pot obține certificarea călătoriilor individuale mai vechi de 120 de zile?

Utilizatorul ar trebui să indice kilometrii parcurși în funcție de clasa de greutate pentru a se putea verifica plauzibilitatea (în special în cazurile în care se schimbă proprietarul, dar numărul de înmatriculare al autovehiculului rămâne același), în acest scop, ar trebui să utilizeze certificarea călătoriilor individuale în contul de utilizator, pe care le poate filtra și însuma. Aceste date sunt divulgate pentru a facilita prelucrarea. Dar nu este obligatoriu. Sunt necesare liste de taxe rutiere care includ informații pentru întreaga perioadă de cerere.

Cât timp am la dispoziție pentru a depune o cerere de rambursare?

Cererea poate fi depusă până la 31 decembrie 2023.

Asistență telefonică

  • Apeluri din Germania:
  • 0800 222 26 28 *
  • Apeluri din afara Germaniei:
  • 008000 222 26 28 *
La începutul paginii

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603