Rambursarea taxei rutiere

Pentru deplasările realizate în perioada 28 octombrie 2020 și 30 septembrie 2021, o parte din taxa rutieră pentru autocamioane poate fi rambursată parțial.

Informații suplimentare
 • Dreptul este conferit pentru prima dată la intrarea în vigoare a legii, adică de la 1 octombrie 2021.

  Dreptul este limitat la perioada cuprinsă între 28 octombrie 2020 și 30 septembrie 2021 inclusiv. Cererea trebuie depusă numai după ce au fost depuse toate listele de taxe rutiere pentru întreaga perioadă. Este important să vă asigurați că cererea și documentele care trebuie depuse sunt complete. Pentru mai multe informații consultați pagina web BALM.

  www.balm.bund.de
 • Oficiul federal pentru logistică și mobilitate (BALM) a pus la dispoziție un formular electronic pe o platformă online cu scopul de a facilita depunerea cererii.

  Către platformă
 • Cererea trebuie să includă lista de taxe rutiere pentru călătoriile enumerate în cerere, un formular de control și, în cazul reprezentării, o împuternicire. Certificarea călătoriilor individuale nu trebuie anexată la cerere. În cerere, ar trebui totuși specificați kilometrii parcurși, în scopul verificării plauzibilității revendicării pentru numărul de înmatriculare al autovehiculului respectiv și clasa de greutate. Pentru calcul, utilizatorul are nevoie de certificările călătoriilor individuale în contul său de utilizator; prin urmare, acestea ar trebui păstrate pentru perioada de aplicare. În fiecare formular de cerere pot fi indicate călătorii pentru până la 20 de numere de înmatriculare ale autovehiculelor.

 • Pentru ultimele trei luni, puteți obține certificările călătoriilor individuale de la Toll Collect. Certificările călătoriilor individuale sunt disponibile în mod continuu în contul dvs. de utilizator.

  BALM nu solicită certificarea călătoriilor individualeCu toate acestea, dacă este posibil, solicitantul trebuie să menționeze în cerere kilometrii parcurși pentru a valida cererea pentru numărul de înmatriculare al autovehiculului și clasa de greutate. Totuși, aceasta nu este o cerință obligatorie pentru rambursare.

 • Pentru cerere aveți nevoie doar de lista de taxe rutiere.

  În cererea de rambursare, trebuie menționați totuși kilometrii parcurși în vederea plauzibilității cererii pentru numărul de înmatriculare al autovehiculului respectiv și clasa de greutate. Informațiile despre kilometri sunt disponibile doar în certificările călătoriilor individuale, nu și în listele de taxe rutiere. Prin urmare, ar trebui să păstrați certificările călătoriilor individuale. Chiar dacă datele privind kilometrii din cererea de rambursare rămân necomunicate, puteți depune cererea prin intermediul platformei online de pe pagina principală a BALM.

 • Certificările călătoriilor individuale sunt șterse după 120 de zile. În acest moment, listele de taxe rutiere au fost achitate și nu a fost făcută nicio reclamație. Această reglementare rezultă din Legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG), care reglementează și ștergerea datelor.

 • Utilizatorul trebuie să precizeze numărul de kilometri parcurși pentru fiecare clasă de greutate din motive de plauzibilitate (în special în cazurile de schimbare a proprietarului în condițiile păstrării aceluiași număr de înmatriculare al autovehiculului), pentru aceasta ar trebui să folosească certificările călătoriilor individuale din contul de utilizator, pe care le poate sorta și aduna. Aceste informații sunt destinate să constituie un ajutor pentru prelucrare. Introducerea acestora nu este obligatorie. Sunt necesare listele de taxe rutiere care acoperă întregul interval de timp al cererii.

 • Cererea poate fi depusă până la 31 decembrie 2023.