Noile tarife aferente taxei rutiere, aplicabile de la 1 ianuarie 2023


Un autocamion trece pe lângă un pod de control aflat pe autostradă
Berlin,

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 în Germania se aplică noi taxe rutiere pentru autocamioane. Spre deosebire de modul de taxare anterior, începând cu luna ianuarie a anului viitor componentele cotei taxă rutieră pentru poluarea aerului și poluarea fonică vor fi diferențiate în funcție de clasa de greutate.

Costurile externe calculate în baza costurilor efective

Directiva 1999/62/CE trebuie să fie respectată de toate statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește taxarea autocamioanelor de mare tonaj. În conformitate cu directiva menționată, sumele rezultate din colectarea taxelor de utilizare a infrastructurii trebuie folosite pentru construcția, exploatarea, întreținerea și extinderea infrastructurii. Cotele taxă rutieră aplicabile sunt stabilite în baza unor analize conexe costurilor rutiere.

La sfârșitul lunii martie 2022, a intrat în vigoare Directiva 1999/62/CE astfel cum a fost modificată. Directiva modificată nu mai stabilește valori maxime privind costurile pentru poluarea aerului și poluarea fonică, ci doar valori de referință. Valoarea acestor subseturi de taxă rutieră poate diferi în fiecare stat membru, în funcție de costurile pentru poluarea aerului și cele pentru poluarea fonică stabilite. Astfel, apare riscul depășirii valorilor de referință.

Acestea sunt bazele analizei privind costurile rutiere pentru Germania, valabilă pentru perioada 2023-2027. Legea germană adoptată în acest sens la nivel federal, transferă începând cu anul 2023 utilizatorilor infrastructurii pe care există obligația de plată a taxei rutiere din Germania costurile reale pentru poluarea aerului și pentru poluarea fonică.

Contact

Așteptăm cu plăcere să ne sunați sau să ne scrieți prin e-mail.

Biroul de presă

Persoanele dumneavoastră de contact