Utilizați un browser învechit. Este posibil ca, din acest motiv, unele elemente ale acestei pagini de internet să nu fie afișate corect. Vă rugăm să actualizați browserul. În cazul în care calculatorul dumneavoastră face parte dintr-o rețea, luați legătura cu administratorul.

Ieșirea din afișarea mobilă

Această pagină nu poate fi afișată corect pe terminale mobile. Doriți să continuați?

Toll Collect Toll Collect

Departamentul de asistență de service

 • Apeluri din Germania:
 • 0800 222 26 28 *
 • Apeluri din afara Germaniei:
 • 00800 0 222 26 28 *

* gratuit, tarifele apelurilor din rețeaua de telefonie mobilă pot diferi

Diversitate și incluziune


Mâini de diferite culori formează un cerc.

Toll Collect se implică pentru promovarea diversității și egalității de șanse

Diversitate

Diversitate înseamnă varietatea forței de muncă, asemănări și diferențe între toți angajații de la Toll Collect. Suntem convinși că diversitatea și perspectivele diferite constituie, de fapt, progres.

Incluziune

Incluziunea înseamnă gestionarea pozitivă a diversității în forța de muncă.

O astfel de situație presupune un mediu de lucru fără prejudecăți, apreciativ și incluziv, care oferă egalitate de șanse pentru toată lumea; diversitatea forței de muncă reprezintă un factor de succes. Toți angajații pot fi ei înșiși, se pot dezvolta și pot contribui în egală măsură la succesul nostru comun, indiferent de vârstă, dizabilități, originea etnică și naționalitate, sex, identitate, gen, religie și viziune asupra lumii, identitate sexuală și origine socială.

Gestionarea diversității și incluziunii la Toll Collect

Scopul nostru este ca toți angajații să poată fi ei înșiși la locul de muncă "

Dr. Gerhard Schulz - Președintele Comitetului Director

Raportul privind diversitatea 2020 - Cifre

Angajați

0

în total

0
%

femei

0
%

bărbați

Reprezentarea în posturile de conducere

Consiliul de supraveghere
Comitetul director
Conducerea departamentului de specialitate
Conducerea departamentului Personal / Grupe
 • femei
 • bărbați

Structura de vârstă pe perioade de zece ani (în procente)

Stare: 31 decembrie 2020

Societatea este o oglindă a propriei mele persoane, cu cât societatea este mai diversă, cu atât am mai multe șanse să văd diferitele mele fațete. Lipsa diversității înseamnă stagnare. "

Din sondajul intern al diversității 2020

Pentru mine, diversitatea înseamnă oportunitatea de a întâlni oameni din medii diferite și de a învăța lucruri noi de la ei "

Din sondajul intern al diversității 2020

Raport privind diversitatea 2020 - Activitățile

În primăvara anului 2020, Toll Collect a adoptat o nouă declarație de misiune corporativă. Pe lângă fiabilitate și durabilitate, diversitatea este una dintre cele trei valori centrale. Împreună cu managementul strategic și unitar al diversității și incluziunii, Toll Collect promovează în continuare diversitatea forței de muncă. Acest fapt înseamnă consolidarea unui mediu de lucru fără prejudecăți, apreciativ și incluziv, în care angajații pot fi ei înșiși și își pot dezvolte potențialul în cel mai bun mod posibil. Toll Collect lucrează deja la multe subiecte concentrate pe diversitate și incluziune și a început implementarea strategică. În fiecare an, publicăm raporturi cu privire la măsurile actuale și progresul dezvoltării.

Scopurile

Toll Collect și-a fixat următoarele scopuri:

 • Firma susține diversitatea și, prin urmare, un mediu de lucru inclusiv, apreciativ și fără prejudecăți.
 • Egalitatea de șanse este o certitudine. Diversitatea în forța de muncă este un factor de succes.
 • Diversitatea și incluziunea sunt prezente în procesele, structurile și produsele din toate domeniile și sectoarele de activitate.

Măsurile

Toll Collect promovează incluziunea și diversitatea în cadrul forței de muncă prin următoarele măsuri:

Informarea și conștiința

 • Personalul este informat despre diversitate și incluziune prin intermediul intranetului, al evenimentelor și al cursurilor de formare.
 • În cadrul Zilei Germane a Diversității 2020, a avut loc în rândul angajaților, pentru prima dată, un scurt sondaj privind diversitatea, în scopul identificării situației reale și a înțelegerii diversității și incluziunii și, în același timp, pentru a identifica informațiile conexe acestei teme.
 • În cadrul unui proiect pilot de învățare colaborativă rulat timp de câteva săptămâni, participanții parcurg o cale de învățare pe tema diversității și a incluziunii și își pot aprofunda cunoștințele, care ulterior pot fi integrate în viața cotidiană.
 • În cadrul unui al doilea proiect pilot, angajații dintr-un grup mic schimbă în mod regulat cărți de non-ficțiune pe tema diversității.

Includerea tuturor nivelurilor

 • Consiliul diversității recent înființat nu ține cont de granițele ierarhice și departamentale. Pe de o parte, membrii sunt ambasadori ai diversității și ai incluziunii. Pe de altă parte, ei preiau sugestii din diferite domenii și transmit aceste sugestii mai departe, către managementul diversității și incluziunii.
 • În mai 2020, conducerea și președintele comitetului întreprinderii au semnat Carta diversității.
 • Patru tineri colegi participă la Diversity Challenge (Provocarea diversității), stipulată în Carta Diversității la sfârșitul anului 2020.

Crearea condițiilor, optimizarea proceselor

 • Procesele conexe personalului sunt verificate treptat din perspectiva diversității și a incluziunii, fiind și ajustate dacă este cazul.
 • Compatibilitatea vițeii profesionale și private este posibilă și îmbunătățită cu modele flexibile de timp de lucru, ore de lucru fiabile, activitate mobilă și cooperare cu o grădiniță.
 • Pentru a permite participarea persoanelor cu dizabilități, este necesară folosirea de echipamente IT corespunzătoare. Oferitele noastre online au fost testate, fiind inițializată și optimizarea accesibilității digitale.
 • Limbajul este un element important al egalității. Astfel, Toll Collect dispune de recomandări clare privind comunicarea apreciativă și corectă în ceea ce privește genul. Pentru a include toate genurile și a le face vizibile, Toll Collect folosește formulări neutre sau steaua de gen.

Carta diversității

În mai 2020, conducerea și președintele comitetului întreprinderii au semnat Carta Diversității . Toll Collect s-a angajat

 1. să promoveze o cultură corporativă respectuoasă și apreciativă,
 2. să revizuiască procesele de personal și să asigure sensibilitate la diversitate,
 3. să aprecieze diversitatea societății și potențialul din cadrul acesteia,
 4. să comunice Carta Diversității pe plan intern și extern,
 5. să publice anual informații despre activități și progrese și
 6. să informeze personalul despre implementarea Cartei Diversității.

Logo Carta diversității

Toll Collect semnează Carta Diversității

Persoană de contact

Manager Diversitate și incluziune
Luciana Braga Garcia

E-mail

La începutul paginii

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm1r603