Diversitate și Incluziune (Diversity & Inclusion)


Figurine stilizate din lemn în multe culori

Toll Collect se angajează să asigure diversitatea și egalitatea de șanse

Toate tipurile de personalități lucrează împreună în cadrul Toll Collect și aduc în echipă originea, identitatea, experiențele și perspectivele individuale. Suntem convinși că: Echipele diverse sunt mai creative, mai inovatoare și contribuie la sustenabilitatea companiei. Prin urmare – alături de fiabilitate și durabilitate – diversitatea reprezintă una dintre valorile noastre fundamentale, pe care am ancorat-o în declarația noastră de misiune corporativă.

Diversitatea

Diversitatea se referă la varietatea forței de muncă, la asemănările și diferențele dintre toți angajații Toll Collect.

Incluziunea

Incluziunea reprezintă gestionarea într-un mod pozitiv a diversității forței de muncă.

Acest lucru necesită un mediu de lucru lipsit de prejudecăți, favorabil recunoașterii și incluziunii, în care să existe oportunități egale pentru toți, iar diversitatea forței de muncă să fie un factor de succes. Toți membrii personalului pot fi ei înșiși, pot contribui, se pot integra și se pot dezvolta, indiferent de vârstă, dizabilitate, origine etnică și naționalitate, sex și identitate de gen, religie și convingeri, identitate sexuală și origine socială.

Termenul „Inclusion” (incluziune) nu trebuie confundat cu termenul „Inklusion” (inclusivitate), care, în țările în care se vorbește limba germană, este folosit mai ales în legătură cu tema dizabilității.

Diversity & Inclusion Management la Toll Collect

Scopul nostru este ca toți angajații să se simtă ei înșiși la locul de muncă
Dr. Gerhard Schulz - Președinte Comitetul director

Raport Diversity 2021 - Cifre

Angajați

în total
666
femei
40 %
bărbați
60 %

Numirea în funcții de conducere

 • Consiliul de supraveghere

  femei 36.4 % bărbați 63.6 %
 • Conducerea (formată din două persoane)

  bărbați 100 %
 • Conducerea departamentului de specialitate

  femei 27.3 % bărbați 72.7 %
 • Șef departament/grup

  femei 16.1 % bărbați 83.9 %
 • femei
 • bărbați

Persoane cu dizabilități grave

în total
5.9 %

Structura de vârstă, exprimată în perioade de zece ani

 • 5 % sub 30 de ani
 • 20 % 30-39 ani
 • 33 % 40-49 ani
 • 34 % 50-59 ani
 • 8 % 60-67 ani

Ediția: 31.12.2021

Raport Diversity 2021 – Activitățile

După ce în 2020 s-a inițiat dezvoltarea diviziei de diversitate și incluziune, Toll Collect a consolidat acest domeniu în 2021. Accentul a fost pus pe dezvoltarea unor activități și măsuri suplimentare pentru a ancora și mai ferm această temă în cadrul companiei.

Obiective

Toll Collect și-a stabilit următoarele obiective:

 • Compania susține diversitatea și, prin urmare, un mediu de lucru favorabil incluziunii, recunoașterii și lipsit de prejudecăți.
 • Se asigură egalitatea de șanse. Diversitatea forței de muncă este un factor de succes.
 • Diversitatea și incluziunea se reflectă în procesele, structurile și produsele tuturor domeniilor de activitate și diviziilor.

Măsuri

Toll Collect promovează incluziunea și diversitatea în rândul forței sale de muncă prin următoarele măsuri:

Informare și sensibilizare

 • Intranetul și ziarul companiei informează periodic angajații cu privire la activitățile legate de diversitate și incluziune și la activitățile conexe
 • Cu sprijinul unor vorbitori și specialiști externi, sunt oferite în mod regulat personalului seminare de scurtă durată pe teme relevante pentru diversitate și incluziune. Programul din 2021 a inclus teme precum:
  • Prejudecățile inconștiente
  • Rasismul în viața de zi cu zi
  • Influența originii sociale asupra oportunităților educaționale
  • Accesibilitatea la mijloacele digitale
 • Cursurile de formare și atelierele de lucru pe teme precum comunicarea sensibilă la dimensiunea de gen și accesibilitatea digitală le permit angajaților să se familiarizeze mai bine cu dimensiunile diversității într-un mod mai practic și să înțeleagă importanța incluziunii la locul de muncă.
 • Prezentările strategiei privind diversitatea și incluziunea și activitățile din departamente și echipe subliniază importanța și necesitatea diversității în cadrul companiei.
 • În cadrul unor formate periodice, cum ar fi grupurile de discuții și grupurile de părți interesate, angajații fac schimb de opinii cu privire la publicațiile actuale pe tema diversității.
 • În cadrul Zilei germane a diversității 2021, au fost organizate o campanie foto și diverse evenimente pentru a crește gradul de conștientizare în ceea ce privește problemele legate de diversitate și pentru a recruta multiplicatori pentru viitoarele campanii de diversitate și incluziune.
 • Managementul diversității și al incluziunii este implicat în grupul de lucru interdepartamental și interierarhic privind Busola valorilor 2.0. Busola valorilor descrie principiile de cooperare în cadrul Toll Collect și sprijină compania în atingerea obiectivelor sale.

Implicarea tuturor nivelurilor

 • În cadrul Consiliului pentru diversitate, angajații din diferite domenii și niveluri ierarhice fac în mod regulat schimb de idei cu echipa de diversitate și incluziune. Împreună, aceștia dezvoltă idei și proiecte și oferă un nou impuls pentru activitățile de diversitate și incluziune.
 • Toll Collect a luat parte la provocarea privind diversitatea din cadrul Cartei diversității. În acest context, programul Buddy a fost elaborat și pus în aplicare în cadrul operațiunilor regulate. Programul sprijină noii colegi, conectează angajații între departamente și a consolidat sentimentul de apartenență în timpul pandemiei.
 • Strategia privind diversitatea și incluziunea este comunicată prin discuții periodice cu șefii de departamente. Feedbackul din partea departamentelor este luat în considerare la planificarea măsurilor care urmează să fie puse în aplicare.

Crearea condițiilor, optimizarea proceselor

 • Scopul managementului privind diversitatea și incluziunea este de a ancora măsurile în structurile corporative prin următoarele procese:
  • definirea obiectivelor pentru diferite dimensiuni ale diversității;
  • sensibilizarea și formarea continuă a forței de muncă;
  • implicarea activă a angajaților în calitate de multiplicatori și membri ai diferitelor grupuri de lucru pentru diversitate.
 • Procesele de personal sunt revizuite și adaptate treptat pentru a crește gradul de sensibilizare în ceea ce privește diversitatea și incluziunea.
 • Echilibrul dintre viața profesională și cea privată este facilitat și îmbunătățit prin modele flexibile de timp de lucru, ore de lucru sigure, muncă mobilă și cooperare cu o grădiniță.
 • Un proiect în derulare privind accesibilitatea digitală sporește participarea persoanelor cu dizabilități. Sunt analizate atât sistemele interne, cât și instrumentele externe.
 • Lansarea unei analize a remunerării bazată pe criterii de gen este un element important pentru planificarea și punerea în aplicare a unor măsuri specifice de gen în cadrul companiei, menite să sporească egalitatea de gen.
 • În timpul lucrărilor de renovare a clădirii Toll Collect, sunt create condițiile necesare pentru accesul nerestricționat, pentru a permite accesul liber în clădire.
 • Comitetul de întreprindere, organismul reprezentativ al angajaților cu dizabilități grave și responsabilul cu incluziunea elaborează un acord de incluziune care prevede un sprijin extins pentru angajații cu dizabilități și promovează egalitatea. Acordul va fi adoptat în 2022.

Carta diversității

În mai 2020, conducerea și președintele comitetului de întreprindere au semnat Carta diversității . Prin aceasta, Toll Collect se obligă

 1. să promoveze o cultură antreprenorială bazată pe deplin pe respect, cu respectarea valorilor,
 2. să verifice procesele de resurse umane și să asigure sensibilizarea în privința diversității,
 3. să valorizeze diversitatea societății și potențialul pe care aceasta îl reprezintă,
 4. să comunice Carta diversității pe plan intern și extern,
 5. să prezinte anual un raport public privind activitățile și progresele înregistrate; și
 6. să informeze angajații cu privire la punerea în aplicare a Cartei privind diversitatea.


Emblema ilustrează diversitatea, sub emblemă se află cuvântul subliniat

Toll Collect semnează Carta Diversității

Persoana dumneavoastră de contact

Diversity & Inclusion Management

Julia Heikkilä


Portretul lui Julia Heikkilä, Manager Diversități

Recomandări suplimentare