Diversitate și Incluziune (Diversity & Inclusion)


Mâini de diferite culori formează un cerc.

Toll Collect se angajează să asigure diversitatea și egalitatea de șanse

Toate tipurile de personalități lucrează împreună în cadrul Toll Collect și aduc în echipă originea, identitatea, experiențele și perspectivele individuale. Suntem convinși că: Echipele diverse sunt mai creative, mai inovatoare și contribuie la sustenabilitatea companiei. Prin urmare – alături de fiabilitate și durabilitate – diversitatea reprezintă una dintre valorile noastre fundamentale, pe care am ancorat-o în declarația noastră de misiune corporativă.

Diversitatea

Diversitatea se referă la varietatea forței de muncă, la asemănările și diferențele dintre toți angajații Toll Collect.

Incluziunea

Incluziunea reprezintă gestionarea într-un mod pozitiv a diversității forței de muncă.

Acest lucru necesită un mediu de lucru lipsit de prejudecăți, favorabil recunoașterii și incluziunii, în care să existe oportunități egale pentru toți, iar diversitatea forței de muncă să fie un factor de succes. Toți membrii personalului pot fi ei înșiși, pot contribui, se pot integra și se pot dezvolta, indiferent de vârstă, dizabilitate, origine etnică și naționalitate, sex și identitate de gen, religie și convingeri, identitate sexuală și origine socială.

Termenul „Inclusion” (incluziune) nu trebuie confundat cu termenul „Inklusion” (inclusivitate), care, în țările în care se vorbește limba germană, este folosit mai ales în legătură cu tema dizabilității.

Managementul diversității și a incluziunii la Toll Collect


Dr. Gerhard Schulz, Președintele Comitetul Director

Declarația noastră de misiune

„Diversitatea face parte din misiunea noastră. Diversitatea implică diferite perspective și astfel facilitează creativitatea în cadrul unității noastre. Astfel este facilitată inovația și pregătirea pentur viitor." - Dr. Gerhard Schulz, președinte al Comitetului executiv


Stefanie Elgeti, Strategie și CEO Office

Accesul la mijloacele digitale

„Accesul digital este un proiect în derulare, scopurile fiind durabilitatea, diversitatea și fiabilitatea. Accesul digital aduce un plus de valoare pentru toți, prin utilizare facilă și o înțelegere mai bună." - Stefanie Elgeti, Biroul de strategie și CEO


Peyman Rezvani, Revizie internă și Compliance

Consiliul Pentru Diversitate

„Consiliul pentru diversitate este un comitet, care se întrunește în mod regulat, având membri din întreaga unitate. Membrii consiliului acționează în calitate de ambasadori și de persoane de contact pentru aspectele legate de diversitate și incluziune, în domeniile lor respective.” - Peyman Rezvani, Audit intern și conformitate


Yannik Vasarri, Diversity & Inclusion Management

Raportul privind diversitatea

„Măsurile, cifrele și scopurile: Raportul public anual privind diversitatea ne arată unde ne situăm în calitate de întreprindere. Acest raport rezumă măsurile implementate în vederea promovării diversității și aprecierii.” - Yannik Vasarri, Managementul diversității și incluziunii


Frederike Fehsenfeld, Diversity & Inclusion Management

Dimensiunile țintelor

„Obiectivul nostru pe termen lung este asigurarea echilibrului între femei și bărbați la nivel de conducere, scopul fiind și beneficierea de mai multe oportunități de egalitate, în cadrul întreprinderii; acest scop poate fi atins prin implementarea de măsuri durabile." - Frederike Fehsenfeld, Managementul diversității și incluziunii


Iris Hoppe, Comitetul de întreprindere și reprezentant al persoanelor cu handicap grav

Reprezentarea persoanelor cu dizabilități grave

„Organismul reprezentativ al persoanelor cu dizabilități grave promovează integrarea acestor persoane în cadrul întreprinderii, prin implementarea unui plan de acțiune anual și prin consiliere și asistență.” - Iris Hoppe, Comitetul de întreprindere și reprezentantul angajaților cu handicap grav


Frank Schermann, Șef de departament Corporate Office

Cursurile de instruire

„Ca parte a procesului nostru de transformare, ne vom asigura, prin intermediul unui concept de formare, că vom încuraja lucrul în echipă, într-un mod sensibil la diversitate și incluziune." - Frank Schermann, Șef birou corporativ


Julia Heikkilä, Diversity & Inclusion Management

Ziua diversității

„Ca parte a Lunii europene a diversității, Toll Collect participă anual la Ziua diversității din Germania. Prin participarea noastră, dorim să atragem atenția asupra diversității în lumea muncii, atât la nivel intern, cât și extern, să sensibilizăm publicul cu privire la diferitele dimensiuni ale diversității și să facem vizibile oportunitățile și beneficiile acestei diversități.” - Julia Heikkilä, Managementul diversității și incluziunii

1 " / " 8

Carta diversității

În mai 2020, conducerea și președintele comitetului de întreprindere au semnat Carta diversității . Prin aceasta, Toll Collect se obligă

 1. să promoveze o cultură antreprenorială bazată pe deplin pe respect, cu respectarea valorilor,
 2. să verifice procesele de resurse umane și să asigure sensibilizarea în privința diversității,
 3. să valorizeze diversitatea societății și potențialul pe care aceasta îl reprezintă,
 4. să comunice Carta diversității pe plan intern și extern,
 5. să prezinte anual un raport public privind activitățile și progresele înregistrate; și
 6. să informeze angajații cu privire la punerea în aplicare a Cartei privind diversitatea.

Emblema ilustrează diversitatea, sub emblemă se află cuvântul subliniat

Raport Diversity 2022 - Cifre

Angajați

în total
658
femei
40 %
bărbați
60 %
altele
0 %

Numirea în funcții de conducere

 • Consiliul de supraveghere

  femei 50 % bărbați 50 %
 • Conducerea (formată din două persoane)

  bărbați 100 %
 • Conducerea departamentului de specialitate

  femei 27 % bărbați 73 %
 • Șef departament/grup

  femei 13 % bărbați 87 %
 • femei
 • bărbați

Persoane cu dizabilități grave

în total
6.3 %

Structura de vârstă, exprimată în perioade de zece ani

 • 4 % sub 30 de ani
 • 18 % 30-39 ani
 • 34 % 40-49 ani
 • 36 % 50-59 ani
 • 8 % 60-67 ani

Ediția: 31.12.2022

Raport Diversity 2022 – Activitățile

După ce în 2020 s-a inițiat dezvoltarea diviziei de diversitate și incluziune, Toll Collect a consolidat acest domeniu în 2021. Accentul a fost pus pe dezvoltarea unor activități și măsuri suplimentare pentru a ancora și mai ferm această temă în cadrul companiei.

Obiective

Toll Collect și-a stabilit următoarele obiective:

 • Compania susține diversitatea și, prin urmare, un mediu de lucru favorabil incluziunii, recunoașterii și lipsit de prejudecăți.
 • Se asigură egalitatea de șanse. Diversitatea forței de muncă este un factor de succes.
 • Diversitatea și incluziunea se reflectă în procesele, structurile și produsele tuturor domeniilor de activitate și diviziilor.

Măsuri

Toll Collect promovează incluziunea și diversitatea în rândul forței sale de muncă prin următoarele măsuri:

Informare și sensibilizare

 • Prin intranetul și revista proprie întreprinderea informează periodic personalul despre activitățile legate de diversitate și de incluziune și despre activitățile conexe. Baza de date a întreprinderii este extinsă în mod continuu și conține informații despre mini-seminariile organizate și despre subiectele conexe diversității și incluziunii.
 • Cu sprijinul unor vorbitori și specialiști externi personalul beneficiază de mini-seminarii organizate cu privire la tema diversității și incluziunii. Programul anului 2022:
  • LGBTQIA*+ la locul de muncă
  • Curățarea sportului: Qatar și Cupa Mondială
 • Prezentările strategiilor și activităților conexe diversității și incluziunii de către departamente și echipe subliniază importanța și necesitatea diversității la Toll Collect.
 • Raportul privind diversitatea a fost publicat în cadrul Zilelor Germane ale Diversității, ediția 2022.
 • În scopul asigurării luări în considerare a diversității și a incluziunii în diferitele domenii de activitate ale întreprinderii, echipa Diversitate și Incluziune este reprezentată în diferite comitete.

Implicarea tuturor nivelurilor

 • În cadrul Consiliului Pentru Diversitate personalul activ în diferite domenii și la diferite niveluri ierarhice face în mod regulat schimb de idei cu echipa Diversitate și Incluziune. Împreună, aceștia dezvoltă idei și proiecte și oferă un nou impuls pentru activitățile de diversitate și incluziune. Membrii Consiliului acționează și ca ambasadori și consilieri pentru problemele legate de diversitate și incluziune.
 • Programul de prietenie (Buddy Program) inițiat în 2021 a continuat și în 2022. Programul vine în sprijinul noilor colegi/colege prin crearea de rețele între personalul nou și personalul cu vechime în domeniu, consolidând astfel sentimentul de apartenență, încă de la început.
 • Strategia privind diversitatea și incluziunea este comunicată prin discuții periodice cu Comitetul Întreprinderii, cu reprezentanții persoanelor cu dizabilități grave și cu persoanele responsabile pentru incluziune. Feedback-ul departamentelor este luat în considerare la planificarea măsurilor de implementat.
 • Toll Collect depune eforturile necesare creării unui echilibru între genuri și elaborează măsurile necesare creșterii consistente a prezenței femeilor în pozițiile de conducere. Cifrele-țintă privind raportul între genuri de la primul și al doilea nivel de conducere au fost definite de conducere.

Crearea condițiilor, optimizarea proceselor

 • Procesele conexe personalului sunt revizuite și adaptate treptat în scopul creșterii gradului de sensibilizare privind diversitatea și incluziunea.
 • Echilibrul dintre viața profesională și cea privată este facilitat și îmbunătățit prin modele flexibile de timp de lucru, ore de lucru sigure, muncă mobilă și cooperare cu o grădiniță.
 • Un proiect în derulare privind posibilitatea de accesare digitală facilitează participarea persoanelor cu dizabilități. Sunt analizate atât sistemele interne, cât și instrumentele externe. Domeniile relevante au beneficiat de instruire UX, cu accent pe accesibilitatea digitală. Suplimentar, pagina web Toll Collect a fost revizuită cu multă atenție, cu accent deosebit pe accesibilitatea digitală.
 • Instalarea de toalete suplimentare accesibile fără elemente de obstacol precum și de toalete pentru toate genurile, a creat condițiile pentru o mai mare accesibilitate și egalitate de gen în clădirea de birouri din Potsdamer Platz.
 • Comitetul Întreprinderii, organismul reprezentativ al persoanelor cu dizabilități grave și persoanele responsabile pentru incluziune au adoptat un acord de incluziune care prevede un sprijin extins acordat persoanelor cu dizabilități și promovează egalitatea.
 • Un plan de acțiune concret pentru 2022 a fost elaborat de către organismul reprezentativ al persoanelor cu dizabilități grave.

Persoana dumneavoastră de contact

Diversity & Inclusion Management

Frederike Fehsenfeld


Frederike Fehsenfeld, Diversity & Inclusion Management

Diversity & Inclusion Management

Julia Heikkilä


Julia Heikkilä, Diversity & Inclusion Management

Recomandări suplimentare