Colectarea taxelor rutiere livrează date de trafic

Datele anonimizate din sistemul de taxare oferă informații valoroase pentru statistici și gestionarea traficului


Filmarea din aer a unei autostrăzi cu trafic intens

Informații despre traficul de autocamioane

Datele generate de sistemul de taxare pun la dispoziție, în formă anonimizată, informații detaliate referitoare la circulația autocamioanelor pe drumurile federale în Germania, pentru autovehicule și combinații de vehicule cu o greutate totală admisă de cel puțin 7,5 tone. Datele anonimizate sunt generate ca parte a procesului de colectare a taxelor rutiere, care pot fi utilizate atât în scopuri statistice, cât și în scopuri de gestionare a traficului, ca urmare a celei mai recente modificări aduse Legii privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG).

Animația prezintă gradul de utilizare al traseului

Se poate observa că în jur de 80 la sută din traficul care se supune obligației de plată a taxei rutiere se desfășoară pe aproximativ 20 la sută din rețeaua de drumuri. Utilizând ca exemplu o săptămână, animația arată, pe lângă informații statistice suplimentare, distribuția frecvenței traficului pe rețeaua de drumuri pe parcursul zilei și săptămânii. Se poate evalua comportamentul în trafic în rețeaua drumuri care se supune obligației de plată a taxei rutiere și intrările și ieșirile pe la frontierele germane, precum și tranzitarea unor secțiuni de traseu individuale sau caracteristici regionale. Volumul mare de trafic pe legăturile importante est-vest poate fi observat deosebit de bine în reprezentarea fluxurilor de trafic.

Condiție preliminară: date de traseu actuale

Rețeaua de autostrăzi și drumuri federale nu este o structură rigidă. Se modifică în permanență, astfel încât datele de traseu trebuie întreținute și actualizate în mod constant pentru colectarea corectă a taxelor rutiere. Datele cartografice, informațiile de zonare și condițiile locale din rețeaua de drumuri trebuie să fie integrate în date care sunt actualizate cu o frecvență ridicată.