Certificate


Un coleg prezintă certificatele Toll Collect, ca dovadă de confirmare a standardelor înalte

Confirmare pentru standarde ridicate

Standardele ridicate în domeniile calității, protecției mediului, securității informațiilor și gestionării riscurilor reprezintă criterii absolute pentru Toll Collect. Din acest motiv, Toll Collect primește periodic confirmare, din partea unui organism independent, în privința respectării cerințelor din standardele ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 și ISO 31000.

  • Certificarea în conformitate cu standardul ISO 9001 dovedește faptul că procesele Toll Collect corespund atât așteptărilor clienților, utilizatorilor sistemului de taxare, cât și cerințelor autorității contractante, adică Oficiul federal pentru logistică și mobilitate.

    Certificat ISO 9001 (PDF, 774 KB)
  • Toll Collect definește măsuri clare de mediu, obiective și responsabilități pentru tehnologia sistemului de taxare și procesele din companie. Aceasta protejează resursele naturale și evită poluarea mediului. Prin certificare, Toll Collect demonstrează că operează un sistem de management de mediu în conformitate cu standardul ISO 14001. Toll Collect îndeplinește, de asemenea, cerințele ridicate ale regulamentului european EMAS, cel mai exigent sistem de gestionare a mediului.

  • Toll Collect asigură utilizarea în siguranță a informațiilor și își protejează know-how-ul precum și datele clienților săi. Pentru aceasta sunt luate măsuri de securitate adecvate și sunt definite obiective de securitate pentru a preveni amenințările interne și externe. Certificarea conform standardului ISO 27001 confirmă acest lucru.

    Certificat ISO 27001 (PDF, 191 KB)
  • Standardul ISO 31000 definește un standard unitar de gestionare a riscurilor pentru companii. Îndeplinirea acestui standard, adică examinarea sistematică a oportunităților și riscurilor în operațiunile regulate și în proiecte, este o parte integrantă a culturii companiei Toll Collect.

    Certificat ISO 31000 (PDF, 358 KB)

Persoanele dumneavoastră de contact

Recomandări suplimentare