Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Sadzba mýta


Detailný záber na nápravy nákladného vozidla Počet náprav ovplyvňuje výšku mýtnej tarify

Aktuálne sadzby mýta

Sadzby mýta sú stanovené v zákone o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG). Celková suma vyplýva z trasy, ktorú vozidlo alebo jazdná súprava prejde po spoplatnených cestách a sadzby mýta v centoch na kilometer, ktorý obsahuje príslušný podiel za spôsobené náklady súvisiace so znečistením ovzdušia, zaťažením hlukom a infraštruktúrou.

 • Podiel sadzby mýta nákladov súvisiacich s infraštruktúrou závisí od počtu náprav a hmotnostnej triedy.
 • Podiel sadzby mýta týkajúci sa zaťaženia hlukom je vyberaný paušálne a rovnomerne pre všetky vozidlá.
 • Podiel nákladov za spôsobené znečistenie vzduchu na sadzbe mýta sa riadi podľa emisnej triedy. Každé vozidlo sa pritom na základe svojej emisnej triedy priradí jednej zo šiestich kategórií A, B, C, D, E a F. Za správne uvedenie emisných tried je zodpovedný zákazník; zákazníci sú povinný správne uvádzať všetky údaje relevantné pre výber mýta (princíp sebadeklarácie).

Ďalšie informácie:

Návod na stanovenie emisných tried

Aktuálne sadzby mýta platia so spätnou účinnosťou od 28. októbra 2020

Od 1. októbra 2021 platia v Nemecku nové sadzby mýta pre nákladné vozidlá.

Podiel sadzby mýta na náklady súvisiace s infraštruktúrou sa znižuje so spätnou platnosťou k 28. októbru 2020. Oproti tomu sa navýši podiel nákladov súvisiacich so znečistením ovzdušia. Celkový pokles sadzieb mýta na kilometer závisí od emisnej triedy.

Za jazdy v rámci časového obdobia od 28. októbra 2020 do 30. septembra 2021 je možné na základe žiadosti vrátenie príslušného podielu mýta. Výška náhrady čiastkovej sadzby mýta za náklady na infraštruktúru závisí od hmotnostnej triedy. Žiadosť o vrátenie príslušného podielu mýta možno predložiť Spolkovému úradu pre nákladnú dopravu (BAG) od 3. novembra 2021 prostredníctvom online platformy na internetovej stránke. Dovtedy budú mať prepravné a logistické spoločnosti k dispozícii všetky zúčtovacie dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti. Nárok si môžete uplatniť do konca roka 2023.

Ďalšie informácie

Zistite rýchlo svoju sadzbu mýta

Naša tarifná kalkulačka vypočíta vašu sadzbu mýta. Najprv prostredníctvom zeleného poľa zvoľte emisnú triedu vášho vozidla. Potom uveďte správny počet náprav a hmotnostnú triedu. Hotovo. Všetky hodnoty nájdete aj v tabuľke v dolnej časti stránky.

* PMK – triedy znižovania emisií pevných častíc sú dodatočným štandardným nástrojom pre znižovanie emisií pevných častíc. Pre kategóriu D je potrebná PMK 1 alebo vyššia, pre kategóriu C je potrebná PMK 2 alebo vyššia.

** Dvojitá náprava sa považuje za dve nápravy, trojitá náprava sa považuje za tri nápravy. Zdvíhacie nápravy sú zohľadnené vždy, nezávisle od toho, či je náprava vozidla počas prepravy zaťažená alebo zdvihnutá, teda nemá žiadny kontakt s vozovkou.

Tarifné tabuľky

Emisné triedy podľa zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG)

  Kategória A Kategória B Kategória C Kategória D Kategória E Kategória F
Emisná triedaS6EEV 1S 5S4,
S3 s PMK 2 *
S3,
S2 s PMK 1 *
S2S1,
žiadna emisná trieda
Emisná trieda
Emisná trieda
Euro 6EEV 1Euro 5Euro 4,
Euro 3 + PMK 2 *
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1 *
Euro 2Euro 1,
Euro 0
Mýtna
emisná trieda **
07060504030201

* PMK – triedy znižovania emisií pevných častíc sú dodatočným štandardným nástrojom pre znižovanie emisií pevných častíc. Pre kategóriu D je potrebná PMK 1 alebo vyššia, pre kategóriu C je potrebná PMK 2 alebo vyššia.

** Mýtna emisná trieda je opísaná v tarifných informáciách výkazu o jednotlivých jazdách a detailoch jazdy.

Sadzby mýta na kilometer od 1. októbra 2021

Emisná
trieda Euro
Podiel sadzby mýta
za externé náklady
Znečistenie ovzdušia
(v centoch/km)
Podiel sadzby mýta
za externé náklady
Zaťaženie hlukom
(v centoch/km)
Počet náprav a
Hmotnostná trieda
Podiel sadzby mýta
za
infraštruktúru
(v centoch/km)
Sadzba mýta
(v centoch/km)
Euro 61,20,27,5-11,99 t6,57,9
12-18 t11,212,6
>18 t do 3 náprav**15,516,9
>18 t od 4 náprav**16,918,3
Euro 5,
EEV 1
2,30,27,5-11,99 t6,59,0
12-18 t11,213,7
>18 t do 3 náprav**15,518,0
>18 t od 4 náprav**16,919,4
Euro 4,
Euro 3 + PMK 2 *
3,40,27,5-11,99 t6,510,1
12-18 t11,214,8
>18 t do 3 náprav**15,519,1
>18 t od 4 náprav**16,920,5
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1 *
6,70,27,5-11,99 t6,513,4
12-18 t11,218,1
>18 t do 3 náprav**15,522,4
>18 t od 4 náprav**16,923,8
Euro 27,80,27,5-11,99 t6,514,5
12-18 t11,219,2
>18 t do 3 náprav**15,523,5
>18 t od 4 náprav**16,924,9
Euro 1,
Euro 0
8,90,27,5-11,99 t6,515,6
12-18 t11,220,3
>18 t do 3 náprav**15,524,6
>18 t od 4 náprav**16,926,0

* PMK – triedy znižovania emisií pevných častíc sú dodatočným štandardným nástrojom pre znižovanie emisií pevných častíc. Pre kategóriu D je potrebná PMK 1 alebo vyššia, pre kategóriu C je potrebná PMK 2 alebo vyššia.

** Dvojitá náprava sa považuje za dve nápravy, trojitá náprava sa považuje za tri nápravy. Zdvíhacie nápravy sú zohľadnené vždy, nezávisle od toho, či je náprava vozidla počas prepravy zaťažená alebo zdvihnutá, teda nemá žiadny kontakt s vozovkou.

Berte na vedomie

Osoba povinná platiť mýto je povinná na požiadanie Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG) predložením vhodných podkladov preukázať správnosť všetkých faktov podstatných pre výber mýta (§ 5 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG) v spojení s § 6 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá (LKW-MautV)).

V prípade tuzemských vozidiel s jednotnými dokladmi EÚ registrovaných v Nemecku možno emisnú triedu preukázať na základe textu uvedeného pri čísle 14 alebo z kódového čísla uvedeného v časti 14.1 (§ 7 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá (LKW-MautV)).

Pre vozidlá, ktoré neboli zaregistrované v Nemecku, v jednotlivých časových intervaloch platia pravidlá právnej domnienky v tom prípade, ak emisnú triedu nie je možné preukázať iným spôsobom, hlavne na základe podkladov o splnení určitých environmentálnych požiadaviek v preprave CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Európska konferencia ministrov dopravy) (§ 8 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá (LKW-MautV)).

Osoba povinná platiť mýto je zodpovedná za predloženie a preukázanie všetkých faktov relevantných pre výber mýta. Za porušenie povinnosti dokazovania je stanovená peňažná pokuta.

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

Zohľadniť od 1. januára 2019


Ruka nastavuje na palubnom prístroji hmotnostnú a nápravovú triedu. Oba údaje sú viditeľné na displeji palubného prístroja.

Hmotnostná trieda musí byť správne nastavená na palubnom počítači. V prípade vozidiel s hmotnosťou vyššou ako 18 t musí byť uvedený aj počet náprav.

Viac informácií

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603