Inkaso Toll Collect

Inkasná metóda je veľmi jednoduchý a nekomplikovaný spôsob platby. Toll Collect prostredníctvom základného SEPA inkasa vyinkasuje splatné sumy z vášho bankového účtu.

Funguje to takto

Na zákazníckom portáli Toll Collect uložíte vaše bankové spojenie. Spoločnosť Toll Collect si bude potom v budúcnosti sťahovať všetky splatné sumy z vášho bankového účtu. Pred každým stiahnutím dostanete prostredníctvom e-mailu upovedomenie o príslušnej zúčtovávanej sume.

Výhody sú jednoznačné:

  • Získavate platobnú lehotu až 30 dní
  • Prehľadnosť zúčtovania: Vaše vyúčtovanie mýtneho a zúčtovanie sa zhodujú
  • Inkasná metóda je pre vás bezplatná – spoločnosť Toll Collect si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky
  • Spoločnosť Toll Collect vám v prípade bezproblémových úhrad poskytuje neobmedzený jazdný limit

Zvoliť tento spôsob platby

Pre registrovaných zákazníkov

Spôsob platby si jednoducho zvoľte na zákazníckom portáli.

Ak nemáte prístup k zákazníckemu portálu, obráťte sa na naše klientske centrum.

Informácie o zákazníckom portáli

Pre neregistrovaných zákazníkov

Pri registrácii sa automaticky nastaví spôsob platby zúčtovanie prostredníctvom vkladového účtu. Spôsob platby môžete neskôr zmeniť na zákazníckom portáli.

Online registrácia

Ďalšie odporúčania