Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Inkaso Toll Collect

Priame inkaso je veľmi jednoduchý a nekomplikovaný spôsob platby. Toll Collect prostredníctvom základného SEPA inkasa vyinkasuje splatné sumy z vášho firemného účtu.

Funguje to takto

Na zákazníckom portáli Toll Collect uložíte vaše bankové spojenie. Spoločnosť Toll Collect si bude potom v budúcnosti sťahovať všetky splatné sumy z vášho bankového účtu. Pred každým stiahnutím dostanete prostredníctvom e-mailu upovedomenie o príslušnej zúčtovávanej sume.

Výhody sú jednoznačné:

 • Získavate platobnú lehotu až 30 dní
 • Transparentnosť pri vyúčtovaní: Vaše vyúčtovanie mýtneho a zúčtovanie sa zhodujú
 • Inkasná metóda je pre vás bezplatná - spoločnosť Toll Collect nevyberá žiadne ďalšie poplatky
 • V prípade bezproblémových platieb vám spoločnosť Toll Collect poskytne neobmedzený jazdný limit

Zvoliť tento spôsob platby

Pre registrovaných zákazníkov

Spôsob platby jednoducho zvoľte na zákazníckom portáli.
Ak nemáte prístup k zákazníckemu portálu, obráťte sa na naše klientske centrum.

Informácie o zákazníckom portáli

Pre neregistrovaných zákazníkov

Pri registrácii sa automaticky nastaví spôsob platby zúčtovanie prostredníctvom vkladového účtu. Spôsob platby môžete neskôr zmeniť na zákazníckom portáli.

Online registrácia

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *
Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603