Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Zurechtfinden auf dieser Seite

Informationen in Leichter Sprache

Startseite

Das ist die Start·seite von dieser

Internet·seite.

Wenn Sie oben links auf das Toll Collect-

Zeichen klicken,

kommen Sie immer wieder

auf diese Start·seite zurück.

Egal wo Sie sind.

Sie können auch einfach

auf das Haus klicken.

Damit kommen Sie auch immer

auf die Start·seite.


Obrazovka domovskej stránky Toll Collect, v ľavej hornej časti je označené logo a tlačidlo Home.

Grüner Balken

Auf dieser Internet·seite gibt es 5 Haupt-Bereiche.

Diese finden Sie rechts neben dem Haus.


Grafika navigačného panela internetovej stránky Toll Collect

 

Über die Maut

Hier finden Sie Informationen zur Maut.

Hier können Sie nachlesen:

 • Wie funktioniert Maut?
 • Wann muss ich Maut bezahlen?
 • Wann muss ich keine Maut bezahlen?
 • Wo muss ich Maut bezahlen?

Fahren

Sie können sich hier anmelden.

Hier steht auch

wie Sie uns sagen können

wohin Sie fahren.

Zum Beispiel mit dem Gerät im Lkw.

Das wird da auch erklärt.

Bezahlen

Hier steht

wie Sie bezahlen können

Und welche Preise es gibt.

Über uns

Hier finden Sie Informationen zu uns.

Zum Beispiel:

 • Was macht Toll Collect?
 • Wie viele Menschen arbeiten bei Toll Collect?
 • Was macht Toll Collect für die Umwelt?

Hier steht auch

was Sie wissen müssen

wenn Sie bei Toll Collect arbeiten möchten.

Service

Service bedeutet: Kunden·dienst.

Hier bekommen Sie Hilfe

wenn Sie Fragen haben.

Ganz oben

Ganz oben rechts auf der Internet·seite finden Sie 5 Wörter.

Kontakt

Hier steht wie Sie uns erreichen.

Zum Beispiel:

 • Unsere Adresse.
 • Unsere Telefon·nummer.

RSS

RSS ist eine Computer-Technik.

Wenn Sie ein RSS-Programm haben

können Sie damit noch mehr Texte von

uns lesen.

Newsletter

Newsletter bedeutet:

Regelmäßige E-Mail.

Darin schreiben wir

was es neues gibt.

Hier können Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben

um diese Mails auch zu bekommen.

Sprache

Wenn Sie die Sprache ändern möchten

halten Sie den Maus-Zeiger

auf das Wort „deutsch“.

Danach können Sie

eine andere Sprache auswählen.

Dazu müssen Sie

die neue Sprache anklicken.

Anmelden

Wenn Sie schon Kunde sind,

können Sie sich hier anmelden.

Klicken Sie auf „Login“.

Hier können Sie sich

mit Ihren Daten anmelden.

Suchen

Oben rechts auf der Startseite

gibt es ein Suchfeld.

Damit können Sie

etwas suchen.

Geben Sie dort das Wort ein

das Sie suchen.

Im Suchfeld steht: Suchbegriff.

Klicken Sie dann auf die Lupe

oder auf die Taste „Enter".

Dann sehen Sie eine Liste

mit Ergebnissen.


Ilustrácia lišty s ponukou v hornej časti každej stránky www.toll-collect.de. S položkami Kontakt, RSS a Newsletter, ako aj s výberom jazyka a tlačidlom na prihlásenie

Blaue Box unten

Ganz unten auf der Internet·seite

gibt es 4 Bereiche:

Service

Hier finden Sie die wichtigsten

Service-Informationen

Zum Beispiel Kundenportal und Kontakt.

Besuchen Sie uns

Hier steht

wo Toll Collect noch im Internet zu finden ist.

Zum Beispiel auf YouTube und Facebook.

Rechtliches

Hier finden Sie rechtliche Informationen.

Zum Beispiel:

 • Wer macht diese Seite.
 • Wie ist die Seite gesichert.
 • Wie ist unser Daten·schutz.

Barriere·freiheit

Hier steht wie barrierefrei

die Internet·seite ist.


Ilustrácia odkazového poľa, ktoré sa nachádza v spodnej časti každej stránky na www.toll-collect.de.
Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603