Odoberať newsletter

Takto sa prihlásite

S naším newsletterom dostanete e-mailom aktuálne informácie týkajúce sa mýta pre nákladné vozidlá

Na prihlásenie sem zapíšte svoju e-mailovú adresu a zvoľte jazyk, v ktorom chcete dostávať newsletter.

Po prihlásení dostanete e-mail, v ktorom vás žiadame o potvrdenie, že si želáte zasielanie newslettera. Potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol prihlásiť s cudzou e-mailovou adresou.

Nesletter sa odosiela v súlade s naším prehlásením o ochrane osobných údajov .

Dôležité informácie

Vaše údaje budú použité výlučne na účely odosielania newslettera. Nebudú poskytované tretím subjektom. Údaje nebudú použité ani na marketingové účely.

Spoločnosť Toll Collect zasiela newsletter zásadne bezplatne. Prípadne vzniknuté náklady na doručenie od poskytovateľa internetových služieb znáša príjemca. Spoločnosť Toll Collect nemôže poskytnúť žiadnu záruku za kompletné a včasné doručenie odoslaných newsletterov.

Newsletter sa odosiela v nepravidelných intervaloch.

Zasielanie newslettera môžete kedykoľvek zrušiť.

Zrušiť odoberanie newslettera

Ďalšie odporúčania