Zdrojové odseky pre všetky typy stránok

Manažment rozmanitosti a začlenenia

Frederike Fehsenfeld


Portrét Julie Heikkiläovej, manažérky diverzity

Manažérka ľudských zdrojov v oblasti náboru

Blaga Stancheva

Osoba zodpovedná za dodržiavanie súladu s predpismi

Jens Frische


Portrét Jensa Frischeho, zmocnenca spoločnosti Toll Collect pre Compliance

Manažment rozmanitosti a začlenenia

Julia Heikkilä


Portrét Julie Heikkiläovej, manažérky diverzity

Manažérka ľudských zdrojov v oblasti náboru

Silvia Barknecht


Portrét Silvie Barknecht, manažérky ľudských zdrojov v oblasti náboru

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Príjazdová mapa (PDF, 151 KB)

Toll Collect s sociálnych médiách

Preklad formulára v 13 jazykoch

JOB-SEARCH-APP