Mýto pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony

Otázky a odpovede

 • Vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony budú od 1. júla 2024 platiť mýto za používanie spolkových diaľkových komunikácií.

  Týka sa to tak samostatných vozidiel s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony, ako aj jazdných súprav, ktorých motorové vozidlo má najvyššiu technicky prípustnú hmotnosť vyššiu ako 3,5 tony.

  Remeselnícke vozidlá budú od mýtnej povinnosti oslobodené.

 • Spoločnosť Toll Collect poskytne pre všetky vozidlá palubné prístroje pre montáž do DIN šachty.

  Ak nie je k dispozícii DIN šachta pre montáž palubného prístroja, tak spoločnosť Toll Collect ponúka palubné prístroje, ktoré sa upevňujú na čelné sklo.

 • Všetky palubné prístroje od spoločnosti Toll Collect fungujú rovnako a poskytujú tie isté výsledky.

  Palubný prístroj, ktorý sa upevňuje na čelné sklo, je možné napájať prostredníctvom zapaľovača cigariet (palubný napájací kábel). Z dôvodu funkčnosti (stabilný výber mýta) a z bezpečnostných dôvodov (žiadny kábel v kabíne vodiča) však spoločnosť Toll Collect odporúča pevnú montáž. Zapojenie vykonáva certifikovaný servisný partner, resp. je prítomné ako predvýbava z výroby (ako doteraz). Montáž netrvá tak dlho ako montáž palubného prístroja pre zabudovanie do DIN šachty.

 • Aby ste mohli využívať palubný prístroj, musíte najprv vašu firmu a vaše vozidlá podliehajúce mýtnemu zaregistrovať v spoločnosti Toll Collect.

  Hneď, ako od nás dostanete potvrdenie o registrácii vášho vozidla, si môžete s autorizovaným servisným partnerom dohodnúť termín montáže palubného prístroja. Na celom území Nemecka a v ďalších štátoch Európy existuje približne 1 300 dielní zaškolených spoločnosťou Toll Collect. Servisných partnerov Toll Collect vo vašom regióne môžete nájsť pomocou nášho vyhľadávania servisných partnerov .

 • Palubné prístroje Toll Collect, ktoré sa upevňujú na čelné sklo, vždy zostávajú vo vlastníctve spoločnosti Toll Collect GmbH.

 • Spoločnosť Toll Collect v súčasnosti nevyberá zálohu za žiadne palubné prístroje.