Mýto podľa CO₂ a vozidlá nad 3,5 t.

Aktuálne zmeny v zákone o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách: rozhodnutie vládneho kabinetu o zavedení mýta viazaného na množstvo emisií CO₂ k 1. decembru 2023 a mýta pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony od 1. júla 2024

Spolková vláda dňa 14. júna 2023 schválila návrh tretieho zákona o zmene právnych predpisov týkajúcich sa mýtnej povinnosti:

Od 1. decembra 2023 sa má zaviesť diferenciácia mýta pre nákladné vozidlá založená na emisiách CO₂ a od 1. júla 2024 mýto pre nákladné vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony.

Základné pozmeňujúce návrhy zákona v prehľade:

Nová tarifná charakteristika „trieda emisií CO₂“ od 1. decembra 2023

Trieda emisií CO₂ sa zavedie ako nová tarifná charakteristika. To znamená, že v budúcnosti má sadzba mýta na kilometer závisieť aj od toho, aké množstvo oxidu uhličitého (CO₂) vypúšťa dané vozidlo do ovzdušia. Táto nová systematika vychádza z predpisu platného v celej EÚ.

Nový základ pre priradenie k hmotnostnej triede od 1. decembra 2023

V budúcnosti nebude pre priradenie hmotnostnej triedy rozhodujúca povolená celková hmotnosť, (pole technického preukazu F.2), ale najvyššia technicky prípustná hmotnosť (pole technického preukazu F.1). V dôsledku toho môžu vozidlá padnúť do vyššej hmotnostnej triedy alebo začnú podliehať mýtnemu.

Zákazníci mýtneho systému sú povinní včas pred vstúpením balíka zákonov do platnosti skontrolovať údaje o hmotnostnej triede svojich vozidiel v zákazníckom portáli a v prípade potreby ich upraviť.

Spoločnosť Toll Collect na začiatku prevzala pre všetky doteraz registrované vozidlá údaje o hmotnosti z poľa povolená celková hmotnosť do nového poľa najvyššia technicky prípustná hmotnosť.

Trieda znižovania emisií pevných častíc odpadá

Od 1. decembra 2023 už nebudú vozidlá s triedou znižovania emisií pevných častíc zaradené do lepšej emisnej triedy.

V budúcnosti budú vozidlá s mýtnymi emisnými triedami ‚Euro 2 + trieda znižovania emisií pevných častíc 1‘ spadať do mýtnej emisnej triedy 2, už nie do mýtnej emisnej triedy 3. Pre vozidlá s ‚Euro 3 + trieda znižovania emisií pevných častíc 2‘ platí mýtna emisná trieda 3, už nie mýtna emisná trieda 4.

Mýtna povinnosť pre vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony od 1. júla 2024

Od júla 2024 má byť zavedená mýtna povinnosť pre vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony. Základom pre mýtnu povinnosť potom bude najvyššia technicky prípustná hmotnosť ťažného vozidla/ťahača.

Spoločnosť Toll Collect poskytne pre všetky vozidlá palubný prístroj OBU vhodný pre pripájaciu šachtu podľa DIN. Ak nie je k dispozícii šachta podľa DIN na montáž palubného prístroja OBU, ponúka spoločnosť Toll Collect palubné prístroje OBU typu Windshield na čelné sklo.

Pre remeselníkov a remeselné prevádzky bude platiť výnimka. Na tento účel sa aktuálne pracuje na online riešení. Pomocou neho môžu remeselníci prostredníctvom vhodných dokladov vierohodne preukázať, že vozidlá v ich prevádzke sa používajú výlučne v súlade s podmienkami „výnimky pre remeselníkov“.

V rámci pravidiel týkajúcich sa dôb jazdy a dôb odpočinku a kvalifikácie vodičov z povolania pre vozidlá remeselníkov už existujú príslušné výnimky.

Ustanovenia týkajúce sa mýta pre alternatívne pohony

Vozidlá, ktoré sú od výroby vybavené pohonom CNG/LNG emisnej triedy Euro 6 budú od januára 2024 podliehať mýtnemu.

Bezemisné vozidlá, akými sú vozidlá s elektrickým pohonom, vozidlá so spaľovacím pohonom na vodík a vozidlá s vodíkovými palivovými článkami zostávajú oslobodené od mýta do konca roka 2025. Od 1. januára 2026 je nutné v prípade bezemisných vozidiel uhrádzať len 25 percent čiastkovej sadzby mýta za náklady na infraštruktúru plus čiastkových sadzieb mýta za zaťaženie hlukom a znečistenie vzduchu.

Vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou do 4,25 tony, ktoré neprodukujú emisie, sú natrvalo oslobodené od mýta.

Návrh zákona a ďalšie informácie týkajúce sa mýta pre nákladné vozidlá a podporných programov spolkového ministerstva digitálnej infraštruktúry a dopravy zameraných na ekologické úžitkové vozidlá nájdete prostredníctvom tohto odkazu:

http://www.bmdv.bund.de/AenderungenLkwMaut