Spôsob priameho inkasa Toll Collect

Berlin,

Prepravné a logistické spoločnosti môžu čiastky mýtneho zaplatiť priamo u prevádzkovateľa mýtneho systému prostredníctvom inkasa Toll Collect. Každý druhý zákazník vykonáva zúčtovanie svojich mýtnych poplatkov priamo so spoločnosťou Toll Collect. Inkaso Toll Collect je pritom už dnes najobľúbenejší spôsob platby u spoločnosti Toll Collect.

Spôsob platby inkaso Toll Collect môžu zákazníci využívať bezplatne. S platobnou lehotou až 30 dní od prvej jazdy sa mýto zúčtuje raz mesačne. Zákazníci dostanú informáciu e-mailom pred zúčtovaním sumy z účtu. Vďaka tomu je táto metóda pre zákazníkov veľmi prehľadná a môžu bezpečne plánovať. V prípade otázok sú priamymi kontaktnými osobami spolupracovníci zákazníckeho servisu Toll Collect.

Zákazníci môžu jednoducho prejsť na spôsob priameho inkasa Toll Collect. Prepravné a logistické spoločnosti zaregistrované u Toll Collect na zákazníckom portáli zvolia spôsob platby „Inkaso Toll Collect“ a uložia svoj IBAN a e-mailovú adresu. Potom môžu okamžite využívať tento spôsob platby. Už nie je potrebné vyplniť a vytlačiť oprávnenie na inkaso SEPA, ani ho posielať banke.

Ďalšie odporúčania