Nové sadzby mýta od 1. októbra 2021

Berlin,

Od 1. októbra 2021 platia v Nemecku nové sadzby mýta pre nákladné vozidlá. Zároveň boli upravené predpisy týkajúce sa oslobodenia vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta.

Sadzby mýta platia so spätnou účinnosťou od 28. októbra 2020

Podiel sadzby mýta na náklady súvisiace s infraštruktúrou sa znižuje so spätnou platnosťou k 28. októbru 2020. Oproti tomu sa navýši podiel nákladov súvisiacich so znečistením ovzdušia. Celkový pokles sadzieb mýta na kilometer závisí od emisnej triedy.

Za jazdy v rámci časového obdobia od 28. októbra 2020 do 30. septembra 2021 je možné na základe žiadosti vrátenie príslušného podielu mýta. Výška náhrady čiastkovej sadzby mýta za náklady na infraštruktúru závisí od hmotnostnej triedy. Žiadosť o vrátenie príslušného podielu mýta možno predložiť Spolkovému úradu pre nákladnú dopravu (BAG) od 3. novembra 2021 prostredníctvom online platformy na internetovej stránke. Dovtedy budú mať prepravné a logistické spoločnosti k dispozícii všetky zúčtovacie dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti. Nárok si môžete uplatniť do konca roka 2023.

Často kladené otázky týkajúce sa refundácie mýta

Nová úprava oslobodenia vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta

Oslobodenie nákladných vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta od 1. októbra 2021 platí len pre vozidlá s pohonom na zemný plyn, ktoré boli z výroby dodané s pohonom na CNG (compressed natural gas – stisnjen zemeljski plin), LNG (liquefied natural gas – utekočinjen zemeljski plin) alebo ako dvojpalivový motor s pohonom na LNG/dizelskim. Okrem toho musia disponovať systémovým schválením v zmysle nariadenia (ES) č. 595/2009. Musia spĺňať požiadavky emisnej triedy Euro VI a výrobca vozidiel ich už ako nové vozidlo ešte pred prvou registráciou v zmysle zákona o cestnej premávke nakonfiguroval ako vozidlo s prevládajúcim pohonom na zemný plyn.

Vozidlá s dodatočne prerobeným pohonom alebo vozidlá doplnené o jednu alebo viac nádrží na zemný plyn od 1. októbra 2021 podliehajú mýtnemu. To isté platí aj pre vozidlá s pohonom na zemný plyn, ktoré nespĺňajú požiadavky emisnej triedy Euro VI. Pohon na LPG (Liquefied Natural Gas – utekočinjen naftni plin) zásadne podlieha mýtnemu.

Spoločnosť Toll Collect v predchádzajúcich týždňoch o novej úprave predpisov informovala priamo držiteľov vozidiel s pohonom na zemný plyn.

Často kladené otázky týkajúce sa oslobodenia vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta

Ďalšie informácie sú uvedené na stránke www.bag.bund.de

Ďalšie odporúčania