Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Refundácia mýta: Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG) aktivuje formulár žiadosti

Berlin, 04.11.2021

Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG) včera aktivoval online platformu, prostredníctvom ktorej môžete podať žiadosť o refundáciu mýta. Refundovať možno podiel nákladov na infraštruktúru na sadzbe mýta za jazdy realizované v časovom období od 28. októbra 2020 do 30. septembra 2021.

Prístup k platforme je na adrese: https://antrag-gbbmvi.bund.de/web/eservice-bag-mauterstattung

K žiadosti je potrebné priložiť všetky príslušné vyúčtovania mýtneho, ktoré si môžete bezplatne stiahnuť zo zákazníckeho portálu spoločnosti Toll Collect. Iné dokumenty nie je možné poskytnúť z dôvodu ochrany osobných údajov.

Dôvodom je to, že od 1. októbra 2021 platia nové sadzby pre mýto pre nákladné vozidlá v Nemecku, pričom tieto platia so spätnou účinnosťou od 28. októbra 2020. Podiel nákladov na infraštruktúru na sadzbe mýta sa znížil, podiel nákladov za znečisťovanie vzduchu na sadzbe mýta sa zvýšil. Sadzby mýta na kilometer v závislosti od emisnej triedy celkove mierne poklesli.

Nárok si môžete uplatniť do konca roka 2023.

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

Newsletter

S naším newsletterom dostanete e-mailom aktuálne informácie týkajúce sa mýta pre nákladné vozidlá.

Prihlásiť sa na odber newslettera

Otázky?

Otázky? Stačí si pozrieť našu rozsiahlu zbierku otázok a odpovedí

K otázkam a odpovediam

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605