Údržbové práce

Berlin,

V pondelok 13. decembra 2021 v čase od 19.00 hod. do 21.00 hod. z dôvodu údržbových prác internetová stránka Toll Collect a zákaznícky portál nebudú dostupné približne jednu hodinu. Žiadame vás o pochopenie.

Ďalšie odporúčania