Údržbové práce na systéme na výber mýta

Berlin,

Od soboty 21. mája, 21.00 hod. do nedele 22. mája, 8.00 hod. sa uskutočnia plánované údržbové práce na systéme na výber mýta. V tomto čase naša internetová stránka a zákaznícky portál nie sú dostupné. Na mýtnych termináloch, na internetovej stránke a v aplikácii Toll Collect sa môžete prihlásiť výlučne ako nezaregistrovaní zákazníci.

Ďalšie odporúčania