Zákon o vyberaní mýta: Spolková rada rozhodla o úprave taríf výberu mýta


Ťahač s návesom ide po vidieckej spolkovej komunikácii
Berlin,

Spolková rada 25. novembra 2022 prijala piatu novelu federálneho zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách, ktorá zahŕňa sadzby mýta platné od 1. januára 2023. Legislatívny proces bude ukončený uverejnením zákona v Spolkovom vestníku.

Nové tarify predovšetkým vo väčšej miere zohľadňujú externé náklady súvisiace so znečistením ovzdušia a zaťažením hlukom. Okrem predchádzajúceho rozlišovania podľa emisných tried sa potom budú diferencovať aj podľa hmotnostných tried a v hmotnostnej triede nad 18 ton aj podľa tried náprav.

Ako by mali nové sadzby mýta podrobne vyzerať, nájdete tu:

Sadzba mýta 2023

Ďalšie odporúčania