Poznáte už odovzdanie vozidla a vozového parku s palubným prístrojom?


Prepravca sa rozpráva s dvomi vodičmi nákladných vozidiel
Berlin,

Ak predávate svoje vozidlo alebo celý vozový park inej spoločnosti, vyhnite sa demontáži palubného prístroja. Pomocou funkcie Odovzdanie vozidla/vozového parku môžete niekoľkými kliknutiami odovzdať až 150 vozidiel priamo novému majiteľovi. Jediná podmienka: Obe spoločnosti sú registrovanými zákazníkmi spoločnosti Toll Collect a majú aktívny prístup na zákaznícky portál.

Postupujte nasledovne: Prihláste sa do zákazníckeho portálu spoločnosti Toll Collect. Na úvodnej stránke kliknite na dlaždicu „Odovzdanie vozidla a vozového parku“ a potom vytvorte ponuku na odovzdanie. Zadajte tam zákaznícke číslo preberejúceho a vyberte požadované nákladné vozidlá s palubným prístrojom. Ak kupujúci akceptuje ponuku na odovzdanie, nákladné vozidlá budú priradené k jeho zákazníckemu účtu. Ihneď po zobrazení vozidiel v účte môže kupujúci platiť mýtne poplatky za tieto nákladné vozidlá prostredníctvom palubných prístrojov.

Táto funkcia sa vzťahuje aj na prevod medzi účtami zákazníckeho portálu tej istej spoločnosti, napríklad z rôznych pobočiek.

Ďalšie odporúčania