Palubný prístroj: Aktualizovať prevádzkové údaje

Berlín,

Ak je nákladné vozidlo dlhší čas odstavené alebo nejazdí v Nemecku, na displeji palubného prístroja sa môže zobraziť hlásenie: „OPERATING DATA INVALID“. Okrem toho LED dióda svieti na červeno. Tu je niekoľko tipov, ako máte v takomto prípade postupovať.

Hlásenie znamená, že prevádzkové údaje (údaje o trase a tarifách) palubného prístroja už nie sú platné. Palubný prístroj si aktuálne údaje musí stiahnuť prostredníctvom rádiového signálu. To funguje len v Nemecku.

  • V tomto prípade nevypínajte zapaľovanie!
  • Ešte nejazdite po trase podliehajúcej mýtnemu
  • Po približne 10 minútach znovu naštartujte vozidlo. V normálnom prípade palubný prístroj načítal nové údaje a LED dióda je zelená.
  • Ak by sa hlásenie naďalej zobrazovalo, trasu prihláste na mýtnom termináli alebo cez internet. Palubný prístroj nastavte na „TOLL COLLECTION MANUAL“.
  • Pokus zopakujte najskôr o štyri hodiny: Znovu naštartujte vozidlo, zapaľovanie nechajte zapnuté a po približne 10 minútach znovu zapnite prístroj.

Ak je LED dióda stále červená a naďalej sa zobrazuje hlásenie „OPERATING DATA INVALID“, skontaktujte sa s naším servisným partnerom.

Nájsť servisného partnera

Ďalšie odporúčania