Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Palubný prístroj: Aktualizovať prevádzkové údaje

Berlín, 05.09.2016

Ak je nákladné vozidlo dlhší čas odstavené alebo nejazdí v Nemecku, na displeji palubného prístroja sa môže zobraziť hlásenie: „OPERATING DATA INVALID“. Okrem toho LED dióda svieti na červeno. Tu je niekoľko tipov, ako máte v takomto prípade postupovať.

Hlásenie znamená, že prevádzkové údaje (údaje o trase a tarifách) palubného prístroja už nie sú platné. Palubný prístroj si aktuálne údaje musí stiahnuť prostredníctvom rádiového signálu. To funguje len v Nemecku.

 • V tomto prípade nevypínajte zapaľovanie!
 • Ešte nejazdite po trase podliehajúcej mýtnemu
 • Po približne 10 minútach znovu naštartujte vozidlo. V normálnom prípade palubný prístroj načítal nové údaje a LED dióda je zelená.
 • Ak by sa hlásenie naďalej zobrazovalo, trasu prihláste na mýtnom termináli alebo cez internet. Palubný prístroj nastavte na „TOLL COLLECTION MANUAL“.
 • Pokus zopakujte najskôr o štyri hodiny: Znovu naštartujte vozidlo, zapaľovanie nechajte zapnuté a po približne 10 minútach znovu zapnite prístroj.

Ak je LED dióda stále červená a naďalej sa zobrazuje hlásenie „OPERATING DATA INVALID“, skontaktujte sa s naším servisným partnerom.

Nájsť servisného partnera

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *
Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603