Zobrazenie hmotnostných tried na palubnom prístroji


Palubný prístroj, na displeji sa zobrazuje nápravová a hmotnostná trieda
Berlín,

Od 1. júna 2018 budú na palubných prístrojoch viditeľné nové hmotnostné triedy.

Z poverenia Spolkového ministerstva dopravy a digitálnej infraštruktúry spoločnosť Toll Collect inovovala systém na výber mýta pre nákladné vozidlá a k 1. júlu 2018 ho technicky pripravila na rozšírenie mýtnej povinnosti na všetky spolkové komunikácie. V rámci ďalšieho rozvoja systému bolo technicky umožnené diferencovanie mýta podľa dodatočných hmotnostných tried.

Na rozdiel od doterajších hmotnostných tried, ktoré rozlišovali podľa toho, či vozidlo podlieha alebo nepodlieha mýtnemu: nepodlieha mýtnemu - povolená celková hmotnosť nižšia ako 7,5 tony a podlieha mýtnemu - povolená celková hmotnosť väčšia alebo rovná 7,5 tonám, sa od 1. júla 2018 na palubnom prístroji zobrazujú nasledujúce hmotnostné triedy:

  • < 7,5 tony
  • ≥ 7,5 ton – 11,99 ton
  • ≥ 12 ton – 18 ton
  • > 18 ton

V súčasnosti platné tarify sú uvedené na stránke www.toll-collect.de, platia na diaľniciach, ako aj na spolkových komunikáciách. Nakoľko budú naďalej v platnosti, nesprávny výber a nastavenie niektorej z hmotnostných tried medzi 7,5 tonami a > 18 tonami nebude sankcionované.

Doterajšie povinnosti súčinnosti vodiča zostávajú nezmenené. Ak je na ceste vozidlo s povolenou celkovou hmotnosťou menšou ako 7,5 tony, vodič musí zvoliť nastavenie „< 7,5 t“, ak jazdí s prívesom a povolená celková hmotnosť sa rovná alebo je vyššia ako 7,5 tony, potom zvolí „≥ 7,5 t“ a podlieha mýtnemu. Ďalej je naďalej potrebné uviesť aktuálny počet náprav, pokiaľ sa tento líši od počtu náprav uvedeného v palubnom prístroji.

Zákon o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) bude na základe nového posúdenia nákladov na infraštruktúru čo najrýchlejšie prispôsobený. Z tohto vyplynú nové sadzby mýta a nové povinnosti súčinnosti. Zavedenie nových hmotnostných tried je podľa nového posúdenia nákladov na infraštruktúru zásadne možné a zákonodarný orgán to aj plánuje.

Video o nových hmotnostných triedach

Online návod pre palubný prístroj

Ďalšie odporúčania