Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Mýto bolo úspešne spustené na všetkých spolkových komunikáciach


Nákladné vozidlo prechádza popod oranžový smerovník na spolkovej komunikácii.

Berlín, 01.07.2018

Od dnes v Nemecku všetky spolkové komunikácie pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony podliehajú mýtnemu. Spoplatnená cestná sieť zahŕňa približne 52 000 kilometrov diaľníc a spolkových komunikácií.

Technická úprava systému na výber mýta pre nákladné vozidlá zahŕňa automatický a manuálny výber mýta, ako aj kontrolu. Ďalší vývoj bol zavádzaný postupne a v primeranom čase. Dnešné spustenie mýtnej povinnosti na všetkých spolkových komunikáciách úspešne ukončí tento rozsiahly projekt.

Mýtna povinnosť sa týka viacerých podnikov

Podľa odhadu sa mýtna povinnosť bude týkať vozidiel ďalších približne 30 000 podnikov rôznych odvetví. Podniky mali preveriť, či vo svojom vozovom parku majú vozidlá alebo jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony a potom sa rozhodnúť, akým spôsobom budú v budúcnosti uhrádzať mýto.

Zmeny v automatickom spôsobe prihlásenia

Od októbra 2017 do konca marca 2018 približne 1,1 milióna palubných prístrojov (On-Board Units) namontovaných v nákladných vozidlách pre automatický výber mýta z decentralizovaného výberu mýta postupne prešlo na centralizovaný výber mýta. Palubné prístroje s časovým posunom a v zašifrovanej forme do výpočtového strediska Toll Collect odosielajú údaje o vozidle a charakteristiky vozidla relevantné pre výber mýta. Tam sa vykoná výpočet mýta za prejdené spoplatnené cestné úseky.

V rámci ďalšieho rozvoja v oblasti výberu mýta a kontroly boli vytvorené technické predpoklady, aby sa mýto v budúcnosti mohlo rozlišovať podľa hmotnostných tried.

Manuálny spôsob prihlásenia

Zdokonalený manuálny spôsob prihlásenia ponúka rôzne možnosti úhrady poplatkov za mýto. Ťažiskom nového manuálneho prihlásenia je aplikácia Toll Collect a jej používanie na mobilných koncových zariadeniach, ako sú smartfóny a tablety. Prihlásenie je naďalej možné prostredníctvom stacionárnych počítačov alebo na 1 100 nových mýtnych termináloch. Nové mýtne terminály dopĺňajú online prihlásenie.

Kontrolné stĺpiky

Kontrolné stĺpiky budú v budúcnosti na spolkových komunikáciách preverovať, či je dodržiavaná mýtna povinnosť. Kontrolné stĺpiky dopĺňajú mobilné kontroly Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG). Na spolkových komunikáciách nebudú zriaďované kontrolné brány. Z technického hľadiska sú kontrolné stĺpiky vybavené podobnými funkciami ako kontrolné brány nainštalované na diaľniciach. Približne 600 kontrolných stĺpikov, ktoré sú vysoké štyri metre a označenou modrou a zelenou farbou, vykonáva kontrolu, či prechádzajúce vozidlá podliehajú mýtnemu, a či mýto bolo správne uhradené.

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

Newsletter

S naším newsletterom dostanete e-mailom aktuálne informácie týkajúce sa mýta pre nákladné vozidlá.

Prihlásiť sa na odber newslettera

Otázky?

Otázky? Stačí si pozrieť našu rozsiahlu zbierku otázok a odpovedí

K otázkam a odpovediam

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603