Nové povinnosti súčinnosti od 1. januára 2019


Ruka nastavuje na palubnom prístroji hmotnostnú a nápravovú triedu. Oba údaje sú viditeľné na displeji palubného prístroja.
Berlín,

Zákonodarný orgán plánuje zaviesť k 1. januáru 2019 nové sadzby pre mýto pre nákladné vozidlá. Legislatívny postup nie je v súčasnosti ešte dokončený, takže sa ešte môžu vykonať nejaké zmeny. Návrh zákona obsahuje nové povinnosti súčinnosti pre vodičov.

Už od júna 2018 sa na palubných prístrojov objavili hmotnostné triedy. Doteraz bolo toto zadanie dobrovoľné. Od 1. januára 2019 je deklarácia hmotnostnej triedy povinná a bezpodmienečne nutná. Okrem toho v prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou vyššou ako 18 ton je potrebné uvádzať aj počet náprav. Uvedenie počtu náprav je dobrovoľne možné aj v prípade nižšej povolenej celkovej hmotnosti. Ak hmotnostná trieda nie je nastavená, následkom sú sankcie a dodatočný výber čiastok mýtneho.

Sadzba mýta

Sadzba mýta na kilometer sa skladá z troch čiastkových sadzieb mýta za:

  • náklady súvisiace s infraštruktúrou podľa hmotnostnej triedy vozidiel alebo jazdných súprav podliehajúcich mýtnemu. Od povolenej celkovej hmotnosti nad 18 ton sa rozlišuje aj podľa počtu náprav - až do 3 náprav, resp. nad 4 nápravy,
  • náklady súvisiace so znečistením ovzdušia v závislosti od emisnej triedy,
  • spôsobené náklady súvisiace so zaťažením hlukom: 0,002 eur.

Hmotnostné triedy

Hmotnostné triedy sú rozdelené nasledovne:

≥ 7,5 ton – 11,99 ton
≥ 12 ton – ≤18 ton
> 18 ton s počtom náprav do 3
> 18 ton so 4 alebo viac nápravami

Dôležité informácie

Pri výpočte povolenej celkovej hmotnosti jazdných súprav, odlišne od schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy (StVZO), sa sčítavajú povolené celkové hmotnosti jednotlivých vozidiel. Zaťaženie ťažného vozidla prívesom a zvislé zaťaženie návesovej točnice nie sú zohľadnené.

V prípade otázok sa obráťte na naše klientske centrum na čísle 0800 2222 628 (tuzemsko) 008000 2222 628 (zahraničie).

Pozrite si video na túto tému

Ďalšie odporúčania