Pohon na zemný plyn: Dbajte na predpoklady pre oslobodenie od mýta

Berlín,

Od 1. januára 2019 sú vozidlá s pohonom na zemný plyn oslobodené od mýta pre nákladné vozidlá. Toto oslobodenie platí do 31. decembra 2020. Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG) teraz upresnil predpoklady pre oslobodenie od mýta.

Pohon musí byť zásadne na NG (Natural Gas), CNG (Compressed Natural Gas) alebo LNG (Liquefied Natural Gas). Bivalentné pohony sú možné, podiel zemného plynu v pravidelnej prevádzke vozidla pritom musí výrazne prevažovať. Prevažovanie pohonu na zemný plyn sa musí na požiadanie preukázať vhodnými podkladmi.

Od 1. októbra 2019 vozidlá s bivalentným pohonom na zemný plyn sú oslobodené od mýta len v tom prípade, ak majú preukázaný minimálny objem nádrže na zemný plyn (jedna väčšia nádrž alebo spojenie viacerých malých) 300 litrov alebo v prípade LNG 115 kg. Pri preukázaní tohto minimálneho objemu nádrže platí domnienka Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG), ktorú možno v jednotlivých prípadoch vyvrátiť, že v pravidelnej prevádzke vozidla výrazne prevažuje podiel zemného plynu. Vozidlá s bivalentným pohonom na zemný plyn s nádržou menšou ako je minimálny objem (300 litrov alebo v prípade LNG 115 kg) ani spoločnosť Toll Collect nezaregistruje ako vozidlá oslobodené od mýta. Registrácie vozidiel realizované pred 1. októbrom 2019, ktoré nedosahujú minimálny objem, budú vymazané.

Od mýta nie sú oslobodené vozidlá s pohonom na LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Ďalšie informácie vám poskytne Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG).

www.bag.bund.de

Ďalšie odporúčania