Zmena pri oslobodení od mýta vozidiel s pohonom na zemný plyn


Palivomer vo vozidle jazdiacom na zemný plyn
Berlín,

Od 1. októbra 2019 vozidlá s bivalentným pohonom na zemný plyn sú oslobodené od mýta len v tom prípade, ak majú preukázaný minimálny objem nádrže na zemný plyn 300 litrov alebo v prípade LNG 115 kg. Tento objem pritom možno dosiahnuť jednou veľkou nádržou alebo viacerými malými nádržami.

Pri preukázaní minimálneho objemu nádrže platí domnienka Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG), ktorú možno v jednotlivých prípadoch vyvrátiť, že v pravidelnej prevádzke vozidla výrazne prevažuje podiel zemného plynu.

Vozidlá s bivalentným pohonom na zemný plyn, ktoré nedosahujú minimálny objem nádrže, spoločnosť Toll Collect nezaregistruje ako vozidlá oslobodené od mýta. Registrácie týchto vozidiel uskutočnené pred 1. októbrom 2019 budú vymazané.

Vozidlá s pohonom na zemný plyn sú od 1. januára 2019 oslobodené od mýta pre nákladné vozidlá. Toto oslobodenie platí do 31. decembra 2020. Od mýta nie sú oslobodené vozidlá s pohonom na LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Ďalšie informácie vám poskytne Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG).

www.bag.bund.de

Ďalšie odporúčania