Nový softvér pre palubné prístroje od konca augusta


Vodič hľadí von z kabíny svojho nákladného vozidla
Berlín,

O konca augusta 2020 aktualizácia softvéru pre palubné prístroje prináša rôzne novinky pre vodičov a podniky. Informácie pre vodiča budú jednoznačnejšie a výstižnejšie. Aktualizácia sa prostredníctvom mobilnej siete prenesie do palubných prístrojov. Nákladné vozidlá nemusia ísť do dielne!

Nový softvér pre palubné prístroje ponúka vodičovi možnosť aktivovať uzávierku pokladne a tým ukončiť aktuálnu jazdu. Vďaka tomu sú čiastky mýtneho aktuálne k dispozícii pre ďalšie vyúčtovanie na zákazníckom portáli v časti „Nevyúčtované jazdy“.

Zmenené boli taktiež aj poruchové hlásenia palubného prístroja. Krátky sled tónov signalizuje vodičovi, že došlo k poruche výberu mýta, tento sled tónov sa opakuje v intervale piatich minút. Okrem toho LED dióda bliká na červeno. Vodič musí teraz vyhľadať najbližšie parkovisko alebo odpočívadlo a prostredníctvom „OK“ potvrdiť chybové hlásenie na palubnom prístroji. LED dióda potom trvalo svieti na ČERVENO a signálne tóny sa už neopakujú. Zobrazí sa chybový kód. Potom je potrebné prihlásiť mýto prostredníctvom aplikácie a skontaktovať sa so servisným partnerom.

Keď sa jazdy zúčastňuje vozidlo s povolenou celkovou hmotnosťou <7,5, ktoré teda nepodlieha mýtnemu, zobrazí sa nová indikácia. Na displeji sa zobrazí „DE: TOLL FREE“ (DE: nepodliehajúce mýtnemu). LED dióda naďalej sieti na zeleno, pretože palubný prístroj je pripravený na prevádzku.

Novinkou je tiež, že prenos údajov týkajúcich sa mýta sa zobrazuje malým symbolom antény. Keď symbol zhasne, prenos je ukončený.

Servisný partner môže v novom bode menu „Informácie“ veľmi rýchlo identifikovať chybu, ktorá je tam uložená a potom ju odstrániť. To urýchli opravu a vodičovi/podnikateľovi to ušetrí čas.

Leták: Prehľad všetkých zmien

Video: Pozrite sa vodičovi cez plece

Vyskúšajte sami: Online návod

Ďalšie odporúčania