Vozidlá s pohonom na zemný plyn sú do konca roka 2023 oslobodené od mýta


Palivomer vo vozidle jazdiacom na zemný plyn
Berlín,

Pôvodne mali byť vozidlá s pohonom na zemný plyn oslobodené od mýta pre nákladné vozidlá len do konca roka 2020. Toto oslobodenie bolo teraz predĺžené do 31.12.2023.

Od mýta pre nákladné vozidlá sú oslobodené vozidlá, ktoré sú celkom alebo v prevažnej miere poháňané zemným plynom. Sem patria nákladné vozidlá s pohonom na CNG (Natural Gas), NG (Compressed Natural Gas) alebo LNG (Liquefied Natural Gas). Vozidlá s pohonom na LPG (Liquefied Petroleum Gas plyn) nie sú oslobodené od mýta.

Nádrže na zemný plyn musia mať nasledujúci minimálny objem:

  • CNG: minimálne 300 litrov alebo 50 kg;
  • LNG: minimálne 300 litrov alebo 115 kg;
  • NG: minimálne 300 litrov.

Registrácia ako vozidlo oslobodené od mýta u spoločnosti Toll Collect platí maximálne dva roky a po uplynutí tejto lehoty sa môže predĺžiť. Oslobodenie vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta končí dňa 31.12.2023.

Ďalšie informácie vám poskytne Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG)

Ďalšie odporúčania