Návod pre palubný prístroj Bosch so slotom DIN

12. Aktualizácia údajov relevantných pre mýto

Toto hlásenie sa zobrazí pri zapnutí palubného prístroja, keď tento realizuje požiadavku na aktualizáciu údajov relevantných pre výber mýta. Počkajte na dokončenie procesu. Za určitých okolností sa palubný prístroj automaticky reštartuje.

Keď displej prejde do základného zobrazenia a LED bude svietiť na zeleno, tak prístroj bude znovu pripravený na výber mýta.

Chyba: Opravte svoje zadanie