Návod pre palubný prístroj Bosch so slotom DIN

9. Informácie

Vyskúšať

  • Voľba podmenu tlačidlom OK .
  • pomocou tlačidiel so šípkami < > prechádzate medzi zadaniami.
  • pomocou OK sa palubný prístroj vráti do hlavného menu.

Chyba: Opravte svoje zadanie

V menu „INFO“ (Informácie) si môžete pozrieť údaje, ktoré sú uložené v palubnom prístroji, a informácie o existujúcich chybových hláseniach, ktoré už boli odstránené z displeja. Vyžiadať si môžete tieto informácie:

  • evidenčné číslo vozidla
  • emisná trieda Euro
  • druh paliva/zdroj energie
  • kód demontáže ako informácia pre servisného partnera
  • sériové číslo palubného prístroja
  • chybové hlásenia, ktoré už boli odstránené z displeja