Návod pre palubný prístroj Bosch so slotom DIN

7. Voľba výberu mýta

Vyskúšať

  • Voľba podmenu tlačidlom OK .
  • Voľba pomocou tlačidiel so šípkami < > .
  • Potvrdenie tlačidlom OK .

Chyba: Opravte svoje zadanie

V prípade potreby možno automatický výber mýta palubným prístrojom pre nemeckú cestnú sieť vypnúť. V Rakúsku zostáva výber mýta palubným prístrojom vždy aktívny, ak je palubný prístroj aktivovaný pre službu v Rakúsku.

Pri voľbe podmenu „DE: MANUAL“ (DE: manuálne) a „DE: SWITCHED OFF“ (DE: vypnuté) sa na prevádzkovej indikácii na displeji automaticky zobrazí indikátor „DE: TOLL COLLECT. SWITCHED OFF“ (DE: vypnutý výber mýta) a svieti červená LED dióda.

Prihlásenie mýta pri manuálnej metóde výberu mýta sa v Nemecku realizuje prostredníctvom online prihlásenia alebo aplikácie Toll Collect.

Voľba bodu menu „DE: TOLL COLLECT. SWITCHED OFF“ (DE: vypnutý výber mýta) sa uloží v palubnom prístroji a pri reštarte sa zobrazí. Predvoľbu je možné potvrdiť tlačidlom OK, ak naďalej neplatí mýtna povinnosť. Ak sa má po reštarte palubného prístroja zmeniť metóda výberu mýta, v menu „TOLL COLLECTION“ (Výber mýta) je možné vykonať inú voľbu.