Návod pre palubný prístroj Bosch Windshield

3. Porucha výberu mýta

Hlásenie „TOLL COLLECTION DISRUPTED“ (Porucha výberu mýta) a diagnostické číslo sa zobrazia v prípade technickej poruchy palubného prístroja.

V tomto prípade sa obráťte na vášho servisného partnera spoločnosti Toll Collect.

Chyba: Opravte svoje zadanie

V prípade poruchy nie je OBU pripravený na prevádzku v rámci systému automatického výberu mýta. Z tohto dôvodu sa v Nemecku manuálne prihláste prostredníctvom online prihlásenia alebo aplikácie Toll Collect. V Rakúsku si v tomto prípade musíte zabezpečiť GO box.