Návod pre palubný prístroj Bosch Windshield

4. Porucha výberu mýta v Nemecku

Hlásenie „DE: TOLL COLLECTION DISRUPTED“ (DE: porucha výberu mýta) a diagnostická číslica sa zobrazia pri výskyte technickej poruchy palubného prístroja.

Toto hlásenie, na ktorého začiatku je „DE“, má význam len pre výber mýta v Nemecku. V tomto prípade sa obráťte na vášho servisného partnera spoločnosti Toll Collect.

V Rakúsku je napriek tomuto chybovému hláseniu naďalej možný nerušený výber mýta, pokiaľ sa toto chybové hlásenie vyskytne až po zaregistrovanom vjazde do Rakúska. Berte na vedomie ďalej potrebné signálne tóny pri prejazde okolo kontrolného majáka v Rakúsku.

Chyba: Opravte svoje zadanie

OBU nie je v Nemecku pripravený na prevádzku. Z tohto dôvodu sa manuálne prihláste prostredníctvom online prihlásenia alebo aplikácie Toll Collect. V Rakúsku je napriek tomuto hláseniu naďalej možný nerušený výber mýta.