Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Oslobodenie vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta

K 1. októbru 2021 bola vydaná nová úprava predpisov týkajúcich sa oslobodenia vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta.

Ďalšie informácie

Čo musím urobiť, aby bolo moje vozidlo s pohonom na zemný plyn uvedené v zozname vozidiel oslobodených od mýta?

Na tento účel je potrebné vyplniť príslušnú žiadosť a podať ju spolu s potrebnými podkladmi.

Žiadosť

Prečo sú od mýta oslobodené už len vozidlá s pohonom na zemný plyn emisnej triedy Euro VI, ktoré boli týmto pohonom vybavené vo výrobe?

Pri podpore vozidiel s pohonom na zemný plyn ide o investíciu do ochrany klímy. Z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť, aby boli vozidlá z hľadiska hnacej techniky moderné a udržateľné a aby nebola možná ich prevádzka s bežnými palivami, resp. aby bola takáto prevádzka minimalizovaná.

Podľa ktorej emisnej triedy sa bude od 1. októbra vypočítavať mýto pre vozidlá dodatočne vybavené pohonom na zemný plyn?

Platia obvyklé predpisy. Rozhodujúce sú údaje uvedené v technickom preukaze alebo údaje od výrobcu.

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603