Oslobodenie vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta

K 1. októbru 2021 bola vydaná nová úprava predpisov týkajúcich sa oslobodenia vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta.

Ďalšie informácie
  • Na tento účel je potrebné vyplniť príslušnú žiadosť a podať ju spolu s potrebnými podkladmi.

    Žiadosť
  • Pri podpore vozidiel s pohonom na zemný plyn ide o investíciu do ochrany klímy. Z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť, aby boli vozidlá z hľadiska hnacej techniky moderné a udržateľné a aby nebola možná ich prevádzka s bežnými palivami, resp. aby bola takáto prevádzka minimalizovaná.

  • Platia obvyklé predpisy. Rozhodujúce sú údaje uvedené v technickom preukaze alebo údaje od výrobcu.