1 " / " 4

Informácie pre mýtnych zákazníkov

Aktuality pre mýtnych zákazníkov

Prichádza reforma mýtneho systému - zverejnené nové sadzby

Spolkový snem a spolková rada dnes schválili zmenu zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG). Toto schválenie je potvrdením spustenia mýta naviazaného na emisie CO₂ k 1. decembru 2023. Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (NTPH) bude okrem toho základom pre zaradenie do hmotnostnej triedy. Mýtna povinnosť pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony bude nasledovať od 1. júla 2024.

Viac informácií k téme

Takto sa pripravíte na rozšírenie mýta pre nákladné vozidlá

Návrh zákona spolkovej vlády o zmene zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách predpokladá, že trieda emisií CO₂ sa od 1. decembra 2023 zavádza ako nová tarifná charakteristika. Okrem toho je najvyššia technicky prípustná hmotnosť (tzGm) základom priradenia do hmotnostnej triedy. Týmito krokmi sa už teraz môžete pripraviť na rozšírenie mýta pre nákladné vozidlá.

Viac informácií k téme

Náš zákaznícky portál

Náš zákaznícky portál vám ponúka rozsiahle služby. Zaregistrujte online svoje vozidlá a upravte údaje svojho vozového parku.

Viac informácií k téme

Špeditér drží pred svojím nákladným vozidlom tablet, na ktorého obrazovke je zákaznícky portál Toll Collect.

Spoločnosť Toll Collect

O nás

Spoločnosť Toll Collect je špičkový poskytovateľ technologických služieb na výber a kontrolu mýta. Od 1. januára 2005 prevádzkuje jeden z najväčších systémov na výber mýta na celom svete.

Viac informácií k téme

Tlačové správy

Spoločnosť Toll Collect poveruje spoločnosť Computop spracovávaním platieb súvisiacich s výberom mýta pre nákladné vozidlá v Nem

Medzinárodný poskytovateľ platobných služieb Computop v budúcnosti prevezme spracovávanie platieb od zákazníkov spoločnosti Toll Collect v súvislosti s výberom mýta pre nákladné vozidlá. Spoločnosť so sídlom v nemeckom Bambergu vyhrala celoeurópske výberové konanie organizované prevádzkujúcou spoločnosťou Toll Collect GmbH s názvom „Technické služby v oblasti elektronického platobného styku“.

Viac informácií k téme

Ďalšie odporúčania