1 " / " 5

Informácie pre mýtnych zákazníkov

Náš zákaznícky portál

Náš zákaznícky portál vám ponúka rozsiahle služby. Zaregistrujte online svoje vozidlá a upravte údaje svojho vozového parku.

Viac informácií k téme

Aktuality pre mýtnych zákazníkov

Odteraz je možné prihlásenie vozidiel na získanie výnimky pre remeselníkov

V zmysle zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) od 1. júla 2024 mýtnej povinnosti podliehajú aj vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou (NTPH) vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony, ktoré sú určené alebo sa používajú na prepravu tovarov. Vozidlá používané remeselnými prevádzkami sú za určitých podmienok oslobodené od mýtnej povinnosti.

Viac informácií k téme

Paysafecard končí

Spoločnosť Toll Collect k 1. septembru 2024 upraví spôsoby platby. Platobný prostriedok Paysafecard, ktorý je v súčasnosti k dispozícii pri manuálnom prihlasovaní mýta, sa už nebude môcť používať na úhradu.

Viac informácií k téme

Náš zákaznícky portál

Náš zákaznícky portál vám ponúka rozsiahle služby. Zaregistrujte online svoje vozidlá a upravte údaje svojho vozového parku.

Viac informácií k téme

Špeditér drží pred svojím nákladným vozidlom tablet, na ktorého obrazovke je zákaznícky portál Toll Collect.

Spoločnosť Toll Collect

O nás

Spoločnosť Toll Collect je špičkový poskytovateľ technologických služieb na výber a kontrolu mýta. Od 1. januára 2005 prevádzkuje jeden z najväčších systémov na výber mýta na celom svete.

Viac informácií k téme

Tlačové správy

Ďalšie informácie nájdete aj na internetovej stránke Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu.

V zmysle zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) od 1. júla 2024 mýtnej povinnosti podliehajú aj vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou (NTPH) vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony, ktoré sú určené alebo sa používajú na prepravu tovarov. Vozidlá používané remeselnými prevádzkami sú za určitých podmienok oslobodené od mýtnej povinnosti.

Viac informácií k téme

Ďalšie odporúčania