Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Často kladené otázky

V automatickom systéme sú nákladné vozidlá lokalizované len pomocou GPS?

Na podporu zisťovania polohy pomocou GPS v palubnom prístroji sa používajú ďalšie lokalizačné snímače (kombinovaná lokalizácia gyroskopom a tachometrickým signálom). Táto metóda je nezávislá od GPS lokalizácie. Výsledky obidvoch metód sú neustále porovnávané. Vďaka tomu sa ešte zlepšuje identifikácia cestných úsekov podliehajúcich mýtnemu. Dokonca je možné, že systém na určitú krátku dobu funguje aj bez GPS.

Aká presná je GPS lokalizácia?

Väčšinu pozícií systém určí s presnosťou lokalizácie približne na 10 metrov. Na všetkých kritických miestach, napríklad kde paralelne prebiehajú nespoplatnené a spoplatnené cesty, prídavné lokalizačné zariadenia palubnému prístroju vysielajú doplňujúce lokalizačné údaje a upresňujú lokalizáciu.

Môže systém na výber mýta využívať aj lokalizačné údaje budúceho satelitného systému Galileo?

Systém Toll Collect je dimenzovaný tak, že funguje aj so systémom Galileo. Tento európsky satelitný systém je v súčasnosti v štádiu výstavby a po spustení sa má primárne využívať na komerčné a vedecké účely.

Toll Collect tým presadzujem, aby sa prostredníctvom palubných prístrojov v princípe mohli získavať aj iné služby. Umožňuje to technický stav prístrojov?

Spoločnosť Toll Collect bola poverená výstavbou a prevádzkou systému na elektronický výber mýta pre ťažkotonážne vozidlá v Nemecku. Dopravné telematické služby nie sú súčasťou tohto poverenia a preto ani nie sú v ponuke. Toll Collect však technické možnosti prístrojov nadimenzoval tak, že dopravné telematické môžu byť teoreticky neskôr prijímané. Prístroje Toll Collect potom môžu slúžiť aj na zvýšenie účinnosti pracovných procesov špeditérov - ale len v tom prípade, ak spolková vláda odsúhlasí vybudovanie tohto telematického trhu a ak budú splnené podmienky stanovené Európskou komisiou.

Vaša kontaktná osoba


Portrét Martina Rickmanna, vedúceho oddelenia komunikácie v spoločnosti Toll Collect GmbH

Vedúci úseku komunikácie
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portrét Claudie Steenovej, hovorkyne spoločnosti Toll Collect GmbH

Tlačová hovorkyňa
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603