Často kladené otázky

  • Na podporu zisťovania polohy pomocou GPS v palubnom prístroji sa používajú ďalšie lokalizačné snímače (kombinovaná lokalizácia gyroskopom a tachometrickým signálom). Táto metóda je nezávislá od GPS lokalizácie. Výsledky obidvoch metód sú neustále porovnávané. Vďaka tomu sa ešte zlepšuje identifikácia cestných úsekov podliehajúcich mýtnemu. Dokonca je možné, že systém na určitú krátku dobu funguje aj bez GPS.

  • Väčšinu pozícií systém určí s presnosťou lokalizácie približne na 10 metrov. Na všetkých kritických miestach, napríklad kde paralelne prebiehajú nespoplatnené a spoplatnené cesty, prídavné lokalizačné zariadenia palubnému prístroju vysielajú doplňujúce lokalizačné údaje a upresňujú lokalizáciu.

  • Systém Toll Collect je dimenzovaný tak, že funguje aj so systémom Galileo. Tento európsky satelitný systém je v súčasnosti v štádiu výstavby a po spustení sa má primárne využívať na komerčné a vedecké účely.

  • Spoločnosť Toll Collect bola poverená výstavbou a prevádzkou systému na elektronický výber mýta pre ťažkotonážne vozidlá v Nemecku. Dopravné telematické služby nie sú súčasťou tohto poverenia a preto ani nie sú v ponuke. Toll Collect však technické možnosti prístrojov nadimenzoval tak, že dopravné telematické môžu byť teoreticky neskôr prijímané. Prístroje Toll Collect potom môžu slúžiť aj na zvýšenie účinnosti pracovných procesov špeditérov - ale len v tom prípade, ak spolková vláda odsúhlasí vybudovanie tohto telematického trhu a ak budú splnené podmienky stanovené Európskou komisiou.

Vaša kontaktná osoba