Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Spoločnosť Toll Collect sa zúčastní na podujatí ITS World Congress

Berlín, 08.10.2021

Spoločnosť Toll Collect sa zúčastní na podujatí ITS World Congress, ktoré sa začína budúci pondelok v Hamburgu. Poskytovateľ technologických služieb sa po prvý raz predstaví ako spolková spoločnosť. Bude predstavené zdokonalenie manuálneho prihlásenia pomocou novej aplikácie TollNow, ktorá zjednodušuje prihlásenie prostredníctvom smartfónu a poskytuje vodičom a vodičkám väčšiu flexibilitu. Spoločnosť Toll Collect okrem toho predvedie, akú pridanú hodnotu pre lepšie riadenie dopravy môžu predstavovať údaje týkajúce sa mýta a ako bude v budúcnosti fungovať centrálna služba výberu mýta (MED). Trvalá udržateľnosť je aj pre spoločnosť Toll Collect témou globálneho významu. Jej rozsah siaha od odborných tém až po opätovne použiteľné prvky pri konštruovaní stánkov a upustenie od informačných materiálov v tlačenej podobe.

TollNow

Spoločnosť Toll Collect predstaví zdokonalenie existujúceho manuálneho prihlásenia prostredníctvom smartfónu a tabletu. Vďaka aplikácii TollNow bude manuálne prihlásenie flexibilnejšie a pohodlnejšie. V súčasnosti požadované predbežné prihlásenie trasy v manuálnom spôsobe už nebude potrebné, takže nebude nutné jazdiť presne po prihlásenej trase. Aplikácia TollNow umožňuje plánovanie trasy na smartfóne v reálnom čase. Rovnako ako predtým sa bude používať vlastný smartfón, pričom rovnaká zostáva aj deklarácia vozidla. Jazda sa spustí stlačením tlačidla. Pomocou aplikácie možno zvoliť ľubovoľné trasy rovnako ako v prípade automatickej metódy prostredníctvom palubného prístroja. Po príjazde do cieľa stačí na manuálne ukončenie jazdy znovu stlačiť tlačidlo. Okamžite sa zobrazí suma mýta za trasu podliehajúcu mýtnemu. Okrem smartfónu nie je potrebný žiadny ďalší hardvér. Očakáva sa, že aplikácia bude k dispozícii od roku 2023.

Mýtna platforma budúcnosti

Spoločnosť Toll Collect vyvíja mýtnu platformu budúcnosti. Systém na výber mýta bude otvorený prostredníctvom rôznych rozhraní. Vďaka tomu vznikne perspektívna mýtna platforma tak pri výbere mýta, ako aj pri poskytovaní údajov týkajúcich sa mýta v dátových miestnostiach a zúčtovacích systémoch zákazníkov v súlade s ochranou údajov.

Ako prvé dôležité rozhranie tejto mýtnej platformy bude začiatkom roka 2022 spustená centrálna služba výberu mýta (MED). Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG) poveril spoločnosť Toll Collect vývojom centrálnej služby výberu mýta (MED). V úzkej spolupráci so Spolkovým úradom pre nákladnú dopravu (BAG) bolo vytvorené riešenie, ktoré poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta (European Electronic Toll System EETS) poskytuje centrálne rozpoznávanie a tarifikáciu mýta. To zabezpečuje jednotný výber mýta od všetkých zákazníkov pri všetkých výpočtoch mýta v rámci nemeckej siete. Toll Collect je ako spolková spoločnosť neutrálnym partnerom poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta a zabezpečuje jednotne vysoké kvalitatívne štandardy.

Všetci poskytovatelia Európskej služby elektronického výberu mýta v Nemecku môžu službu využívať od začiatku roka 2022. Najprv dobrovoľne, pričom od roku 2026 bude jej využívanie povinné zo zákona.

Pridaná hodnota vďaka anonymizovaným údajom týkajúcim sa mýta

Anonymizované údaje týkajúce sa mýta umožňujú získanie podrobných poznatkov o doprave nákladných vozidiel a jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony na nemeckých spolkových diaľkových komunikáciách. Najnovšia úprava zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) vytvára základ na využívanie anonymizovaných údajov na štatistické účely a na lepšie riadenie dopravy. Pomocou animácie spoločnosť Toll Collect prezentuje, aké štatistické informácie možno odvodiť z údajov týkajúcich sa mýta. Napríklad je možné vidieť, že približne 80 percent dopravy podliehajúcej mýtnemu sa realizuje na približne 20 percentách cestnej siete. Rovnako tak možno vidieť spôsob jazdy na spoplatnenej cestnej sieti: týka sa to vjazdov a výjazdov na nemeckých hraniciach, jázd na jednotlivých cestných úsekoch alebo regionálnych zvláštností.

Trvalá udržateľnosť

Trvalá udržateľnosť je jedným z troch pilierov koncepcie spoločnosti Toll Collect vydanej v roku 2020. Spoločnosť je na ceste ku komplexnému pochopeniu trvalej udržateľnosti, ako aj k integrovanému riadeniu trvalej udržateľnosti. Spoločnosť Toll Collect zadefinovala základné princípy pre trvalo udržateľné riadenie spoločnosti a všetky aktivity riadi prostredníctvom certifikovaného systému riadenia na zabezpečenie kvality, informačnej bezpečnosti, ochrany životného prostredia, dodržiavania predpisov a riadenia rizík. V tomto roku bola vydaná prvá správa spoločnosti o trvalej udržateľnosti, ktorá poskytuje počiatočný prehľad.

Veľtržný stánok bol naprojektovaný tak, aby čo najlepšie zodpovedal ekologickým požiadavkám. Od ekologických farieb pre tlač obkladov stien a opakovane použiteľných exponátov až po upustenie od informačných materiálov v tlačenej podobe. Návštevníci dostávajú informácie prostredníctvom QR kódov integrovaných v stánku, ktoré ich presmerujú na podporný web.

Kontakt

Tlačová kancelária

Telefónne číslo: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Vaša kontaktná osoba


Portrét Martina Rickmanna, vedúceho oddelenia komunikácie v spoločnosti Toll Collect GmbH

Vedúci úseku komunikácie
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portrét Claudie Steenovej, hovorkyne spoločnosti Toll Collect GmbH

Tlačová hovorkyňa
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603