Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Technické zmeny a novinky v systéme na výber mýta pre nákladné vozidlá


Nákladné vozidlo ide po spolkovej komunikácii

Berlín, 09.01.2018

Spoločnosť Toll Collect pripravuje systém na výber mýta po technickej stránke na nové výzvy, ktoré so sebou prináša rozšírenie mýtnej povinnosti na všetky spolkové komunikácie. Mýtna povinnosť platí od 1. júla 2018 pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony na diaľniciach a na približne 40 000 kilometroch spolkových komunikácií. Technická inovácia sa týka možností prihlásenia, ako aj kontroly na spolkových komunikáciách.

Automatický spôsob prihlásenia

Najdôležitejšie posolstvo pre podniky, ktorých vozidlá sú vybavené palubným prístrojom (On-Board Unit/OBU): Palubné prístroje sa môžu naďalej používať bez toho, aby vozidlá išli do nejakej dielne.

Od konca októbra prebieha prechod doterajšieho decentralizovaného výberu mýta na centralizovaný výber mýta. Od jari 2018 sú všetky palubné prístroje, približne 1,2 miliónov kusov, súčasťou centralizovaného výberu mýta. Hodnota mýta sa už potom nevypočíta na palubnom prístroji, ale centrálne vo výpočtovom stredisku. To je potrebné, pretože na budúcej rozsiahlej cestnej sieti, hlavne na spolkových komunikáciách, dochádza podstatne rýchlejšie k zmenám, napr. práce na cestách alebo uzávierky ciest, zákazy prejazdu. Preto je potrebné, aby sa úseky ciest, ktoré sú základom pre výpočet mýta, prispôsobovali oveľa rýchlejšie ako to bolo doteraz.

Prechod z decentralizovaného na centralizovaný výber mýta zbadajú existujúci zákazníci pomocou novej indikácie na palubnom prístroji. Na displeji sa bude v budúcnosti počas jazdy zobrazovať počet náprav, štát, v ktorom sa nákladné vozidlo podliehajúce mýtu nachádza (DE, AT), a údaj o hmotnosti ≥7,5 tony. To, že palubný prístroj je pripravený na výber mýta, signalizuje LED svietiaca na zeleno. Doteraz bežný akustický signál pri prejazde cestného úseku a indikácia čiastky mýtneho už nebudú prítomné.

Manuálny spôsob prihlásenia

Zdokonalené manuálne prihlásenie pre platbu mýta ponúka každému zákazníkovi vhodný prístup. Bolo vylepšené a výhodnejšie pre zákazníka. Rôzne prostriedky prihlásenia umožňujú registrovaným a neregistrovaným zákazníkom, aby mýto zaplatili až 24 hodín vopred.

Prihlásenie je možné online prostredníctvom stacionárneho počítača alebo mobilne prostredníctvom smartfónu a tabletu. Na tento účel možno použiť každé koncové zariadenie s prístupom na internet. Online prihlásenie podporujú najviac používané prehliadače. Okrem toho prihlásenie možno vykonať na približne 1 100 mýtnych termináloch, ktorých výstavba sa začala v decembri 2017.

Na jar 2018 potom prihlásenie prostredníctvom smartfónu a tabletu zjednoduší jedna aplikácia. Bude k dispozícii pre bežné prehliadače.

Nové služby pre zákazníkov

Novinkou je, že aj neregistrovaní zákazníci sa môžu prihlasovať online alebo cez internet. Neregistrovaní zákazníci si môžu vytvoriť prihlasovací účet, v ktorom môžu byť uložené často používané trasy a vozidlá, ako aj platobný prostriedok.

Aby bolo možné jednoducho a nekomplikovane zaplatiť prostredníctvom tabletu alebo smartfónu, spoločnosť Toll Collect zaviedla paysafecard ako náhradu platby v hotovosti. Paysafecard možno zabezpečiť v mnohých obchodoch, poštových úradov, kioskoch a online.

Doterajšie prihlasovanie cez internet sa ruší

Doterajší manuálny prihlasovací systém sa bude postupne vyraďovať. Súčasne so zavedením nového online prihlásenia bolo zrušené staré prihlásenie cez internet. Prístupové údaje pre starý systém prihlasovania cez internet už teda nie sú platné. Zákazníci, ktorí sú už zaregistrovaní u spoločnosti Toll Collect, môžu pre nové online prihlásenie používať prístupové údaje pre zákaznícky portál.

Staré mýtne terminály sa postupne demontujú

Staré mýtne terminály budú do konca mája 2018 postupne demontované, resp. vyradené z prevádzky. Súčasne bude nainštalovaných približne 1 100 nových terminálov. Nové mýtne terminály budú zriadené v Nemecku a v zahraničí v blízkosti hraníc, a budú umiestnené v blízkosti diaľničných prípojok, na veľkých parkoviskách, odpočívadlách a čerpacích staniciach. Na existujúcich starých termináloch možno prihlasovanie realizovať do konca mája 2018.

Dbajte na postup pri stornovaní

Zásadne je potrebné dávať pozor na to, že cestné úseky prihlásené starým manuálnym spôsobom možno stornovať len prostredníctvom existujúcich starých mýtnych terminálov. Trasy, ktoré boli prihlásené novým manuálnym spôsobom, možno stornovať na nových termináloch a okrem toho prostredníctvom online prihlásenia. V zdokonalenom manuálnom spôsobe možno prihlásenie a stornovanie vykonávať všetkými prostriedkami prihlásenia. Aj to je vylepšenie v porovnaní s doterajším manuálnym spôsobom prihlásenia.

Kontrola na spolkových komunikáciách

Začala sa výstavba kontrolných stĺpikov na spolkových komunikáciách. Do polovice roka 2018 má mobilné kontroly Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG) podporiť približne 600 kontrolných stĺpikov. Kontrolné stĺpiky na spolkových komunikáciách predstavujú stacionárne zariadenia, ktoré sú nainštalované popri vozovke. Pri prejazde vozidla stĺpiky kontrolujú, či toto vozidlo podlieha mýtnemu, či je palubný prístroj pripravený na výber mýta a či vodič správne uviedol počet náprav.

Z technického hľadiska sú kontrolné stĺpiky vybavené podobnými funkciami ako kontrolné brány nainštalované na diaľniciach. Pri prejdení vozidla okolo kontrolného stĺpika sa vytvorí prehľadová snímka, bočná snímka a snímka evidenčného čísla vozidla. V rámci automatického procesu odošle palubný prístroj (OBU) do kontrolného stĺpika nastavené údaje a údaje uložené v palubnom prístroji (OBU). Za správnosť prenesených údajov zodpovedajú prepravná spoločnosť a vodič.

Žiadna kontrola rýchlosti

Účastníci premávky môžu kontrolné stĺpiky odlíšiť od stĺpikov s kamerami na meranie rýchlosti vďaka tomu, že kontrolné stĺpiky sú natrené modrou a zelenou farbou a sú štyri metre vysoké.

Výber stanovišťa

Cestné úseky, na ktorých má byť namontovaný kontrolný stĺpik, určuje Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG). Na zvolených úsekoch jazdí veľa nákladných vozidiel podliehajúcich mýtnemu. Toll Collect na základe približne 30 kritérií preverí, kde sa pozdĺž uvedeného úseku má nainštalovať príslušný kontrolný stĺpik.

Kontakt

Tlačová kancelária

Telefónne číslo: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Vaša kontaktná osoba


Portrét Martina Rickmanna, vedúceho oddelenia komunikácie v spoločnosti Toll Collect GmbH

Vedúci úseku komunikácie
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portrét Claudie Steenovej, hovorkyne spoločnosti Toll Collect GmbH

Tlačová hovorkyňa
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Na začiatok stránky

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r605